立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9711|回复: 0

小学必背古诗80首+带拼音 古诗拼音

[复制链接]

1611

主题

2614

帖子

1万

积分

钻石会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
19144
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2020-2-9 04:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
古诗拼音
104644afxihxmhmyf7xh67.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章> 回乡偶书 贺知章 shào 少 xiāng 乡 ér 儿 xiǎo lí jiā lǎo dà huí 小 离 家 老 大 回 yīn wú gǎi bìn máo shuāi 音 无 改 鬓 毛 衰 tóng xiāng jiàn bù xiāng shí 童 相 见 不 相 识  ,  。  , xiào wèn kè cóng hé chù lái  笑 问 客 从 何 处 来 。 忆江南 白居易  nán hǎo  fēng jǐng jiù céng ān 江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ  日 出 江 红 胜 火 , chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán  春 来 江 水 绿 如 蓝 , néng bù yì jiāng nán  能 不 忆 江 南 。 08 古朗月行(节选)李白 xiǎo shí bù shí yuè  小 时 不 识 月 , hū zuò bái yù pán  呼 作 白 玉 盘 。
yòu yí yáo tái jìng  又 疑 瑶 台 境 , fēi zài qīng yún duān  飞 在 青 云 端 。 jiāng 。

09 元日 王安石 bào zhú shēng zhōng 爆 竹 声 中 chūn fēng sòng nuǎn 春 风 送 暖 qiān mén wàn hù yī suì chú 一 岁 除 rù tú sū 入 屠 苏 tóng tóng rì  ,  。  千 zǒng 总 rì 日 yáo 遥 fēi 飞 yí 疑 zhāo 朝 qiān 千  两 qīng 轻 门 万 户 曈 曈 bǎ xīn táo huàn jiù 把 新 桃 换 旧 望庐山瀑布 李白 zhào xiāng lú shēng zǐ 照 香 炉 生 紫 kàn pù bù guà qián 看 瀑 布 挂 前 liú zhí xià sān qiān 流 直 下 三 千 shì yín hé luò jiǔ 是 银 河 落 九 早发白帝城 李白 cí bái dì cǎi yún 辞 白 帝 彩 云 lǐ jiāng líng yī rì 里 江 陵 一 日 àn yuán shēng tí bù 岸 猿 声 啼 不 zhōu yǐ guò wàn chóng 舟 已 过 万 重 日 fú 符 yān 烟 川 chǐ 尺 tiān 天 jiān 间 huán 还 zhù 住 shān 山 ,  。  ,  。
  ,  。
  ,  。  ,  。
chuān liǎng
江畔独步寻花 杜甫 huáng 黄 qiān 千 liú sì niáng jiā huā 四 娘 家 花 duǒ wàn duǎ yā 朵 万 朵 压 lián xì dié shí mǎn 满 zhī 枝 shí xī 蹊 dī 低 wǔ  ,  。  留 zì 自 hēi 黑 bái 白 juǎn 卷 wàng 望 quán 泉 shù 树 xiǎo 小 cǎo 早 连 戏 蝶 时 时 舞 , zài jiāo yīng qià qià tí  在 娇 莺 恰 恰 啼 。 六月二十七日望湖楼醉书 苏轼 yún fān mò wèi zhē shān  云 翻 墨 未 遮 山 , yǔ tiào zhū luàn rù chuán  雨 跳 珠 乱 入 船 。
dì fēng lái hū chuī sàn  地 风 来 忽 吹 散 , hú lóu xià shuǐ rú tiān  湖 楼 下 水 如 天 。
小池 杨万里 yǎn wú shēng xī xì liú 眼 无 声 惜 细 流, yīn zhào shuǐ ài qíng róu 荫 照 水 爱 晴 柔。 hé cái lù jiān jiān jiǎo 荷 才 露 尖 尖 角, yǒu qīng ting lì shàng tóu 有 蜻 蜒 立 上 头。
四时田园杂兴 范成大 zhòu chū yún tián yè jī 昼 出 耘 田 夜 绩 cūn zhuāng ér nǚ gè dāng 村 庄 儿 女 各 当 tóng sūn wèi jiě gòng gēng 童 孙 未 解 供 耕 má 麻 jiā 家 zhī 织  ,  。  , yě bàng sāng yīn xué zhòng guā也 傍 桑 阴 学 种 瓜 悯农 李绅 chú Hé rì dāng wǔ 锄 禾 日 当 午 hàn dī hé xià tǔ 汗 滴 禾 下 土 shuí zhī pán zhōng cān 谁 知 盘 中 餐 lì lì jiē xīn kǔ 粒 粒 皆 辛 苦 咏柳 贺知章 bì yù zhuāng chéng yī shù gāo 碧 玉 妆 成 一 树 高 wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 万 条 垂 下 绿 丝 绦 bù zhī xì yè shuí cái chū 不 知 细 叶 谁 裁 出 èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 二 月 春 风 似 剪 刀  。
          ,  。
  ,  。 ,。,
晓出净慈寺送林子方 杨万里 bì jìng xī hú 毕 竟 西 湖 fēng guāng bù yǔ liù yuè zhōng 六 月 中 sì shí tóng  ,  风 光 不 与 四 时 同 jiē tiān lián yè wú qióng bì 接 天 莲 叶 无 穷 碧 yìng rì hé huā bié yàng hóng 映 日 荷 花 别 样 红 绝句 杜甫 chí rì jiāng shān lì 迟 日 江 山 丽 chūn fēng huā cǎo xiāng 春 风 花 草 香 ní róng fēi yàn zǐ 泥 融 飞 燕 子 shā nuǎn shuì yuān yāng 沙 暖 睡 鸳 鸯 送元二使安西 王维 wèi chéng zhāo yù yì qīng chén 渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 kè shè qīng qīng liǔ sè xīn 客 舍 青 青 柳 色 新 quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ 劝 君 更 尽 一 杯 酒 xī chū yáng guān wú gù rén 西 出 阳 关 无 故 人 。
  ,  。          ,  。  ,  。 ,。
,。
赋得古原草送别 白居易 lí 离 yì 一 yě 野 chūn 春 yuǎn lí 离 suì 岁 huǒ 火 fēng 风 fāng yuán 原 yì 一 shāo 烧 chuī 吹 qīn shàng 上 kū 枯 bù 不 yòu 又 gǔ cǎo 草 róng 荣 jìn 尽 shēng 生 dào  ,  。  ,  。  远 qíng晴 yòu 又 qī 萋 kōng 空 dàn 但 fǎn 返 fù 复 pú 葡 yú 欲 zuì 醉 gǔ 古 芳 侵 古 道 cuì jiē huāng chéng 翠 接 荒 城 sòng wáng sūn qù 送 王 孙 去 qī mǎn bié qíng 萋 满 别 情 鹿柴 王维 shān bù jiàn rén 山 不 见 人 wén rén yǔ xiǎng 闻 人 语 响 yǐng rù shēn lín 景 入 深 林 zhào qīng tái shàng 照 青 苔 上 凉州词  王翰 táo měi jiǔ yè guāng běi 萄 美 酒 夜 光 杯 yǐn pí pā mǎ shàng cuī 饮 琵 琶 马 上 催 wò shā chǎng jūn mò xiào卧 沙 场 君 莫 笑 lái zhēng zhàn jǐ rén huí 来 征 战 几 人 回 ,  ,  ,  。
,。,。
,  。  ,  。
           
别董大 高适 qiān lǐ huáng yún bái rì xūn  千 běi 北 mò 莫 tiān 天 qín 秦 wàn 万 dàn 但 bù 不 tiān 天 bì 碧  两 gū 孤 里 黄 云 白 日 fēng chuī yàn xuě fēn 风 吹 雁 雪 纷 chóu qián lù wú zhī 愁 前 路 无 知 xià shuí rén bù shí 下 谁 人 不 识 出塞 王昌龄 shí míng yuè hàn shí 时 明 月 汉 时 lǐ cháng zhēng rén wèi 里 长 征 人 未 shǐ lóng chéng fēi jiàng 使 龙 城 飞 将  hú mǎ dù yīn 教 胡 马 度 阴  望天门山 李白 mén zhōng duàn chǔ jiāng 门 中 断 楚 江 shuǐ dōng liú zhì cǐ 水 东 流 至 此 àn qīng shān xiāng duì 岸 青 山 相 对 fān yí piàn rì biān 帆 一 片 日 边 曛 , fēn  纷 。 jǐ  己 , jūn  君 。
guān  关 , huán  还 。 zài  在 , shān  山 。
kāi  开 , huí  回 。 chū  出 , lái  来 。 jiàoliǎng
山行 杜牧 tiān mén 天 门 bì shuǐ 碧 水 liǎng àn 两 岸 gū fān 孤 帆 qīng 青 zhāo 朝 yáng 阳 wàn 万 cháng 常 kūn 焜 bǎi 百 hé 何 shào 少 lǎo 老 zhōng duàn chǔ jiāng kāi 中 断 楚 江 开 dōng liú zhì cǐ huí 东 流 至 此 回 qīng shān xiāng duì chū 青 山 相 对 出 yí piàn rì biān lái 一 片 日 边 来 长歌行 汉乐府 qīng yuán zhōng kuí 青 园 中 葵 lù dài rì xī 露 待 日 晞 chūn bù dé zé 春 布 德 泽 wù shēng guāng huī 物 生 光 辉 kǒng qiū jié zhì 恐 秋 节 至 huáng huā yè shuāi 黄 华 叶 衰 chuān dōng dào hǎi 川 东 到 海 shí fù xī guī 时 复 西 归 zhuàng bù nǔ lì 壮 不 努 力 dà tú shāng bēi 大 徒 伤 悲  ,  。  ,  。                     ,。
,。,。,。,。
绝句  杜甫 liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ 两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 yī háng bái lù shàng qīng tiān 一 行 白 鹭 上 青 天 chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě  ,  。
  窗 mén 门 dú 独 tán 弹 shēn 深 míng 明 qiáng墙 líng 凌 yáo 遥 wèi 为 含 西 bó dōng 泊 东 zuò 坐 qín 琴 lín 林 yuè 月 jiǎo 角 hán 寒 zhí 知 yǒu 有 岭 千 wú wàn 吴 万 竹里馆 王维 yōu huáng幽 篁 fù cháng复 长 rén bù 人 不 lái xiāng来 相  梅花 王安石 shù zhī 树 枝 dú zì 独 自 bù shì 不 是 àn xiāng暗 香 秋 雪 lǐ chuán 里 船 lǐ 里 xiào 啸 zhī 知 zhào 照 méi 梅 kāi 开 xuǎ 雪 lái 来 ,  。                    ,。,。  ,。
,。
石灰吟 于谦 qiān chuí wàn jī chū shēn shān 千 锤 万 击 出 深 山 liè huǒ fén shāo ruò děng xián 烈 火 焚 烧 若 等 闲 fěn shēn suì gǔ hún bù pà 粉 身 碎 骨 浑 不 怕 yào liú qīng bái zài rén jiān 要 留 清 白 在 人 间 九月九日忆山东兄弟 王维 dú Zài yì xiāng wéi yì kè 独 在 异 乡 为 异 客 měi Féng jiā jié bèi sī qīn 每 逢 佳 节 倍 思 亲 yáo Zhī xiōng dì dēng gāo chù 遥 知 兄 弟 登 高 处 biàn Chā zhū yú shāo yì rén 遍 插 茱 萸 少 一 人  七步诗 曹植 zhǔ dòu rán dòu qí 煮 豆 燃 豆 萁 lù chǐ yǐ wéi zhī 漉 豉 以 为 汁 qí zài fǔ xià rán 萁 在 釜 下 燃 dòu zài fù zhōng qì 豆 在 釜 中 泣 běn shì tóng gēn shēng 本 是 同 根 生 xiāng jiān hé tài jí 相 煎 何 太 急  ,  。
  ,  。 ,。,。 ,  。
  ,  。  ,  。         
望洞庭 刘禹锡 hú guāng Qiū yuè liǎng xiāng hé  湖 tán 潭 yáo 遥 bái 白 zhú 竹 chūn 春 lóu 蒌 zhèng 正 héng 横 yuǎn 远 bù 不 zhǐ 只 光 miàn 面 wàng 望 yín 银 wài 外 jiāng 江 hāo 蒿 shì 是 kàn 看 jìn 近 shí 识 yuán 缘 秋 月 两 相 Wú fēng jìng wèi 无 风 镜 未 Dòng tíng shān shuǐ 洞 庭 山 水 Pán lǐ yī qīng 盘 里 一 青  惠崇《春江晓景》 苏轼 Táo huā sān liǎng 桃 花 三 两 shuǐ nuǎn yā xiān 水 暖 鸭 先 mǎn dì lú yá 满 地 芦 芽 hé tún yù shàng 河 豚 欲 上  题西林壁 苏轼 Chéng lǐng cè chéng 成 岭 侧 成 Gāo dī gè bù 高 低 各 不 Lú shān zhēn miàn 庐 山 真 面 Shēn zài cǐ shān 身 在 此 山 和 mó 磨 cuì 翠 luó 螺 zhī 枝 zhī 知 duǎn 短 shí 时 fēng 峰 tóng 同 mù 目  中 ,  。  ,  。  ,  。  ,  。
  ,  。  ,  。
zhōng
乐游原 李商隐 xiàng wǎn yì bù shì  向 qū 驱 xī 夕 zhǐ 只 xiàng 向 qū 驱 xī 夕 zhǐ 只 gù 故 yān 烟 gū 孤 wéi 惟 晚 意 不 适 chē dēng gǔ yuán 车 登 古 原 yáng wú xiàn hǎo 阳 无 限 好 shì jìn huāng hūn 是 近 黄 昏 赠汪伦 李白 wǎn yì bù shì 晚 意 不 适 chē dēng gǔ yuán 车 登 古 原 yáng wú xiàn hǎo 阳 无 限 好 shì jìn huāng hūn 是 近 黄 昏  黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白 Rén xī cí huáng hè lóu 人 西 辞 黄 鹤 楼 huā sān yuè xià yáng zhōu花 三 月 下 扬 州 Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn 帆 远 影 碧 空 尽 àn cháng jiāng tiān jì liú 见 长 江 天 际 流 ,  。  ,  。
  ,  。  ,  。
  , 。 , 。ji     
42 塞下曲 卢纶 jín àn cǎo jīng fēng 林 暗 草 惊 风 jiāng jūn yè yǐn gōng 将 军 夜 引 弓 píng míng xún bái yǔ 平 明 寻 白 羽 mò zài shí léng zhōng 没 在 石 棱 中 43 浪淘沙 刘禹锡 jiǔ qū Huáng hé wàn lǐ shā九 曲 黄 河 万 里 沙 làng táo Fēng bǒ zì tiān yá 浪 淘 风 簸 自 天 涯 rú jīn Zhí shàng yín hé qù 如 今 直 上 银 河 去 tóng dào Qiān niú zhī nǚ jiā同 到 牵 牛 织 女 家 44 渔歌子 张志和 xī sài Shān qián bái lù fēi西 塞 山 前 白 鹭 飞 táo huā Liú shuǐ guì yú féi桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 qīng ruò Lì  lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 xié fēng Xì yǔ bù xū guī斜 风 细 雨 不 须 归  ,  。  ,  。
  , 。 , 。 , 。 , 。            
45 江雪 柳宗元 qiān 千 wàn 万 gū 孤 dú 独 yīng应 xiǎo小 chūn春 yī 一 rì 日 tiān 天 chái 柴 fēng 风 Shān niǎo fēi jué 山 鸟 飞 绝 jìng rén zōng miè 径 人 踪 灭 zhōu suō lì wēng 舟 蓑 笠 翁 diào hán jiāng xuě 钓 寒 江 雪 46 游园不值 叶绍翁 n Jī chǐ yìn cāng tái怜 屐 齿 印 苍 苔 kòu chái fēi jiǔ bù kāi扣 柴 扉 久 不 开 sè mǎn yuán guān bù zhù色 满 园 关 不 住 zhī hóng xìng chū qiáng lái枝 红 杏 出 墙 来 47 逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿 mò cāng shān yuǎn 暮 苍 山 远 hán bái wū pín 寒 白 屋 贫 mén wén quǎn fèi 门 闻 犬 吠 xuě yè guī rén 雪 夜 归 人  ,  。  ,  。          ,  。  ,  。
  liá      ,。,。
48 竹石 郑燮 yǎo dìng 咬 定 lì gēn 立 根 qiān mó 千 磨 rèn ěr 任 尔 qīng shān bù fàng sōng 青 山 不 放 松 yuán zài pò yán zhōng 原 在 破 岩 中 wàn jī hái jiān jìn 万 击 还 坚 劲 dōng xī nán běi fēng 东 西 南 北 风 49 独坐敬亭山 李白 zhòng 众 gū 孤 xiāng 相 zhǐ 只 niǎo 鸟 yún 云 kàn 看 yǒu 有 gāo 高 dù 独 liǎng 两 jìng 敬 fēi 飞 qù 去 bù 不 tíng 亭 jìn 尽 xián 闲 yàn 厌 shān 山  ,  。  ,  。  ,  。  ,  。 50 枫桥夜泊 张继 yuè luò Wū tí shuāng mǎn tiān 月 落 乌 啼 霜 满 天 jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián 江 枫 渔 火 对 愁 眠 gū sū chéng wài hán shān sì 姑 苏 城 外 寒 山 寺 yè bàn zhōng shēng dào kè chuán 夜 半 钟 声 到 客 船  ,  。  ,  。
51 寻隐者不遇 贾岛 sōng 松 yán 言 zhǐ 只 xià 下 shī 师 zài 在 wèn 问 cǎi 采 cǐ 此 tóng 童 yào 药 shān 山 zǐ 子 qù 去 zhōng 中  ,  。  , yún shēn 云 深 wú jiā xǐ 吾 家 洗 gè gè huā 个 个 花 bù yào rén 不 要 人 zhǐ liú qīng 只 留 清 chūn zhòng 春 种 qiū shōu 秋 收 sì hǎi 四 海 nóng fū 农 夫 bù zhī不 知 52 墨梅 王冕 yàn chí 砚 池 kāi dàn 开 淡 kuā hǎo 夸 好 qì mǎn 气 满 53 悯农 李绅 yī lì 一 粒 wàn kē 万 颗 wú xián 无 闲 yóu è 犹 饿 chù 处 tóu shù 头 树 mò hén 墨 痕 yán sè 颜 色 qián kūn 乾 坤 sù 粟 zǐ 子 tián 田 sǐ 死  。  ,  。
  ,  。
           ,。,。
54 清明 杜牧 qīng míng shí 清 明 时 lù shàng xíng 路 上 行 jiè wèn jiǔ 借 问 酒 jié 节 rén 人 jiā 家 yǔ 雨 yù 欲 hé 何 fēn 纷 duàn 断 chù 处 fēn 纷 hún 魂 yǒu 有  ,  。
  , mù tóng yáo zhǐ xìng huā 牧 童 遥 指 杏 花 55 寒食 韩翃 chūn chéng wú chù bù fēi 春 城 无 处 不 飞 hán shí dōng fēng yù liǔ 寒 食 东 风 御 柳 rì mò hàn gōng chuán là 日 暮 汉 宫 传 蜡 qīng yān sàn rù wǔ hóu 轻 烟 散 入 五 侯 56 春日 朱熹 shèng rì xún fāng sì shuǐ 胜 日 寻 芳 泗 水 wú biān guāng jǐng yī shí 无 边 光 景 一 时 děng xián shí dé dōng fēng 等 闲 识 得 东 风 wàn zǐ qiān hóng zǒng shì 万 紫 千 红 总 是 cūn 村 huā 花 xié 斜 zhú 烛 jiā 家 bīn 滨 xīn 新 miàn 面 chūn 春  。
  ,  。  ,    ,  。  ,  。 。
57 宿建德江 孟浩然 yí zhōu bó yān zhǔ 移 舟 泊 烟 渚 rì mù kè chóu xīn 日 暮 客 愁 新 yě kuàng tiān dī shù 野 旷 天 低 树 jiāng qīng yuè jìn rén 江 清 月 近 人 58 饮湖上初晴后雨 苏轼 shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo水 光 潋 滟 晴 方 好 shān sè kōng méng yǔ yì qí 山 色 空 濛 雨 亦 奇 yì bǎ xī hú bǐ xī zǐ 欲 把 西 湖 比 西 子 dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí 淡 妆 浓 抹 总 相 宜 59 从军行 王昌龄 qīng hǎi cháng yún àn xuě shān 青 海 长 云 暗 雪 山 gū chéng yáo wàng yù mén guān 孤 成 遥 望 玉 门 关 huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ 黄 沙 百 战 穿 金 甲 bù pò lǒu lán zhōng bù huán 不 破 楼 兰 终 不 还  ,  。
  ,  。
  , 。 , 。
             ,。,。
60 凉州词  王之涣 huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān   黄 河 远 yī piàn gū 一 片 孤 qiāng dí hé 羌 笛 何 chūn fēng bù 春 风 不 bái fà 白 发 yuán chóu 缘 愁 bù zhī 不 知 hé chù 何 处 chén qǐ 晨 起 kè xíng 客 行 jī shēng 鸡 声 rén jì 人 迹 hú yè 槲 叶 zhǐ huā 上 白 云 chéng wàn rèn 城 万 仞 xū yuàn yáng 须 怨 杨 dù yù mén 度 玉 门 61 秋浦歌 李白 sān qiān 三 千 sì gè 似 个 míng jìng 明 镜 dé qiū 得 秋 62 商山早行 温庭筠 dòng zhēng 动 征 bēi gù 悲 故 máo diàn 茅 店 bǎn qiáo 板 桥 luò shān 落 山 míng yì 间 , shān  山 。 liǚ  柳 , guān  关 。 zhàng 丈 cháng 长 lǐ 里 shuāng 霜 duó 铎 xiāng 乡 yuè 月 shuāng 霜 lù 路 qiáng                           ,。,。
,。,。,
枳 yīn 因 fú 凫 花 sī 思 yàn 雁 明 dù 杜 mǎn 满 驿 líng 陵 huí 回 墙 mèng 梦 táng 塘 。  ,  。 hán 寒 píng 平 luò 洛 yí 一 qí 岐 cuī 崔 zhèng 正 luò 落 dú 独 shàng 上 chūn 63 芙蓉楼送辛渐 王昌龄 yǔ lián jiāng yè rù 雨 连 江 夜 入 míng sòng kè chǔ shān 明 送 客 楚 山 yáng qīn yǒu rú xiāng 阳 亲 友 如 相 piàn bīng xīn zài yù 片 冰 心 在 玉 64 江南逢李龟年 杜甫 wáng zhái lǐ xún cháng 王 宅 里 寻 常 jiǔ táng qián jǐ dù 九 堂 前 几 度 shì jiāng nán hǎo fēng 是 江 南 好 风 huā shí jié yòu féng 花 时 节 又 逢 65 滁州西涧 韦应物 lián yōu cǎo jiàn biān 怜 幽 草 涧 边 yǎu huáng lí shēn shù 有 黄 鹂 深 树 cháo dài yǔ wǎn lái wú 吴 gū 孤 wèn 问 hú 壶 jiàn 见 wén 闻 jǐng 景 jūn 君 shēng 生 míng 鸣 jí  ,  。  ,  。
  ,  。  ,  。  ,  。
  
春 潮 yě dù 野 渡 zhū què 朱 雀 wū yī 乌 衣 jiù shí 旧 时 fēi rù 飞 入 qiān lǐ 千 里 shuǐ cūn 水 村 nán cháo 南 朝 duō shǎo 多 少 yáng liǔ 杨 柳 wén láng 闻 郎 dōng biān 东 边 dào shì 带 雨 晚 来 wú rén zhōu zì 无 人 舟 自 66 乌衣巷 刘禹锡 qiáo biān yě cǎo 桥 边 野 草 xiàng kǒu xī yáng 巷 口 夕 阳 wáng xiè táng qián 王 谢 堂 前 xún cháng bǎi xìng 寻 常 百 姓 67 江南春 杜牧 yīng tí lǜ yìng 莺 啼 绿 映 shān guō jiǔ qí 山 郭 酒 旗 sì bǎi bā shí 四 百 八 十 lóu tái yān yǔ 楼 台 烟 雨 68 竹枝词 刘禹锡 qīng qīng jiāng shuǐ 青 青 江 水 jiāng shàng chàng gē 江 上 唱 歌 rì chū xī biān 日 出 西 边 wú qíng què yǎu 急 héng 横 huā 花 xié 斜 yàn 燕 jiā 家 hóng 红 fēng 风 sì 寺  中 píng 平  声 yǔ 雨 qíng ,  。  ,  。  ,  。
  ,  。  ,  。  ,  。  ,  zhōngshēng
道 是 无 晴 却 有 晴 。 69 秋夕 杜牧 yín 银 qīng 轻 tiān zhú 烛 luó 罗 jiē qiū guāng lěng 秋 光 冷 xiǎo shàn pū 小 扇 扑 yè sè liáng huà liú 流 rú píng 屏 yíng 萤 shuǐ  ,  。  天 阶 夜 色 凉 如 水 zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng 坐 看 牵 牛 织 女 星 70 赠花卿 杜甫 jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn 锦 城 丝 管 日 纷 纷 bàn rù jiāng fēng bàn rù yún 半 入 江 风 半 入 云 cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu 此 曲 只 应 天 上 有 rén jiān néng dé jǐ huí wén 人 间 能 得 几 回 闻 71 题临安邸 林升 shān wài Qīng shān lóu wài lóu 山 外 青 山 楼 外 楼 xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū 西 湖 歌 舞 几 时 休 nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì 暖 风 熏 得 游 人 醉 zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu 直 把 杭 州 作 汴 州 ,  。
  ,  。  ,  。         ,。,。

72 朝天子咏喇叭 王磐 lǎ bā 喇 叭 qǔ ér 曲 儿 guān chuán 官 船  , xiǎo 小 wǎng 往 suǒ nà  唢 呐 ,  qiāng ér dà  , 腔 儿 大 。 lái luàn rú má  来 乱 如 麻 , quán zhàng 全 仗 jūn tīng 军 听 mín tīng 民 听 nǎ lǐ 哪 里 yǎn jiàn 眼 见 chuī shāng 吹 伤 zhǐ chuī 只 吹 sǐ qù 死 去 dàn bēi 但 悲 wáng shī 王 师 jiā jì 家 祭 nǐ tái shēn jià 你 抬 身 价 le jūn chóu  了 军 愁 , le mín pà  了 民 怕 , qù biàn shén me 去 辨 什 么 de chuī fān le 的 吹 翻 了 le nà jiā  了 那 家 , de shuǐ jìn é 的 水 尽 鹅  73 示儿 陆游 yuán zhī wàn 元 知 万 bù jiàn jiǔ 不 见 九 běi dìng zhōng 北 定 中 wú wàng gào 无 忘 告  。 zhēn gòng jiǎ真 共 假 zhè jiā  这 家 , fēi bà  飞 罢 。 shì kōng 事 空 zhōu tóng 州 同 yuán rì 原 日 nǎi wēng 乃 翁        。
, 。 , 。

74 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游 sān 三 wǔ wàn 万 qiān lǐ 里 rèn hé 河 yuè dōng rù 东 入 shàng mó hǎi 海 tiān  ,  五 千 仞 岳 上 摩 天 yí mín lèi jìn hú chén lǐ 遗 民 泪 尽 胡 尘 里 nán wàng wáng shī yòu yī nián 南 望 王 师 又 一 年 75 菩萨蛮书江西造口壁 辛弃疾 yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ 郁 孤 台 下 清 江 水 zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi 中 间 多 少 行 人 泪 xī běi wàng cháng ān   西 北 望 长 安 ,  kě lián wú shù shān   可 怜 无 数 山 。  qīng shān zhē bù zhù   青 山 遮 不 住 ,  bì jìng dōng liú qù   毕 竟 东 流 去 。  jiāng wǎn zhèng chóu yú   江 晚 正 愁 余 ,  shān shēn wén zhè gū   山 深 闻 鹧 鸪 。       76 夏日绝句 李清照 shēng dāng zuò rén jié 生 当 作 人 杰 。
  ,  。                  , ,。

sǐ 死 zhì 至 bù 不 yì 亦 jīn 今 kěn 肯 wéi 为 sī 思 guò 过 guǐ 鬼 xiàng 项 jiāng 江 xióng 雄 yǔ 羽 dōng 东  。  ,  。
jīng 京 zhōng 钟 chūn 春 míng 明 jiàn 剑 chū 初 què 却 màn 漫 bái 白 qīng 青 jì 即 biàn 77 泊船瓜州 王安石 kǒu guā zhōu yī shuǐ 口 瓜 洲 一 水 shān zhǐ gé shù chóng 山 只 隔 数 重 fēng yòu lǜ jiāng nán 风 又 绿 江 南 yuè hé shí zhào wǒ 月 何 时 照 我 78 闻官军收河南河北 杜甫 wài hū chuán shōu jì 外 忽 传 收 蓟 wén tì lèi mǎn yī 闻 涕 泪 满 衣 kàn qī zǐ chóu hé 看 妻 子 愁 何 juǎn shī shū xǐ yù 卷 诗 书 喜 欲 rì fàng gē xū zòng 日 放 歌 须 纵 chūn zuò bàn hǎo huán 青 作 伴 好 还 cóng bā xiá chuán wū 从 巴 峡 穿 巫 xià xiāng yáng xiàng luò jiān 间 shān 山 àn 岸 huán 还 běi 北 shāng 裳 zài 在 kuáng 狂 jiǔ 酒 xiāng 乡 xiá 峡 yáng  , 。 , 。 , 。
, 。 , 。 ,            
便 hǎo 好 dāng 当 suí 随 rùn 润 yě 野  江 xiǎo 晓 huā 花 jiǔ 九 wàn 万 wǒ 我 bù 不 下 襄 阳 向 洛 阳 79 春夜喜雨 杜甫 yǔ zhī shí jié 雨 知 时 节 chūn nǎi fā shēng 春 乃 发 生 fēng qián rù yè 风 潜 入 夜 wù xì wú shēng 物 细 无 声 jìng yún jù hēi 径 云 俱 黑 chuán huǒ dú míng 船 火 独 明 kàn hóng shī chù 看 红 湿 处 zhòng jǐn guān chéng 重 锦 官 城 80 己亥杂诗 龚自珍 zhōu Shēng qì shì fēng léi 州 生 气 恃 风 雷 mǎ qí yīn jiū kě āi 马 齐 喑 究 可 哀 quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu 劝 天 公 重 抖 擞 jū yī gé jiàng rén cái 拘 一 格 降 人 才  。
  ,  。  ,  。  ,  。
  ,  。
         jiāng   ,。,。

静阅课程——  我们学古诗     姓名:
古诗拼音
。                     《小学必背古诗80首+带拼音 古诗拼音.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-23 03:03 , Processed in 4.912580 second(s), 63 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表