立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9745|回复: 0

(四年级)与月亮有关的诗句-注音版 古诗 拼音

[复制链接]

1597

主题

2553

帖子

1万

积分

终极会员

Rank: 8Rank: 8

积分
18995
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2020-2-9 04:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
古诗 拼音
104504cgfyrzyk9u6xy94u.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章> 《静夜思》 李白 chuáng床 前 明 月 光,疑 是 地 上 霜。 jǔtóuwàngmíngyuèdītóusīgùxiāngqiánmíngyuèguāngyíshìdìshàngshuāng 举 头 望 明 月, 低 头 思 故 乡。
《宿 建 德 江》孟浩然 移 舟 泊 烟 渚,日 暮 客 愁 新。
野 旷 天 低 树, 江 清 月 近 人。  《山居秋瞑》王维 kōngyěkuàngtiāndīshùjiāngqīngyuèjìnrényízhōubóyānzhǔrìmùkèchóuxīnxiǔjiàndéjiāng空 山 新 雨 后,天 气 晚 来 秋。 明 月 松 间 照,清 泉 石 上 流。
竹 喧 归 浣 女,莲 动 渔 舟。 wángsūnzìkěliúliándòngyúzhōuyuèsōngjiānzhàoqīngquánshíshàngliúshānxīnyǔhòutiānqìwǎnláiqiūmíngzhúxuānguīhuànnǚsuíyìchūnfāngxiē随 意 春 芳 歇,王 孙 自 可 留。
  《塞下曲》卢纶 yuè月 黑 雁 飞 高,单 于 夜 遁 逃。 欲 将 轻 骑 逐,大 雪 满 弓 刀。
  《月 下 独 酌》李白 举 杯 邀 明 月,对 影 成 三 人。 yuèjǔbēiyāomíngyuèduìyǐngchéngsānrényuèxiàdúzhuóyùjiāngqīngqízhúdàxuěmǎngōngdāohēiyànfēigāodānyúyèdùntáo月 既 不 解 饮,影 徒 随 我 身。
  zànjìbùjiěyǐnyǐngtúsuíwǒshēn暂 伴 月 将 影,行 乐 须 及 春。 我 歌 月 徘 徊,我 舞 影 零 乱。  xǐngwǒgēyuèpáihuáiwǒwǔyǐnglíngluànbànyuèjiāngyǐngxínglèxūjíchūn醒 时 相 交 欢,  醉 后 各 分 散。  永 结 无 情 游,相 期 邈 云 汉。
jiéwúqíngyouxiāngqīmiǎoyúnhànshíxiāngjiāohuānzuìhòugèfēnsànyǒng
《古朗月行》李白 xiǎoshíbúshíyuèhūzuòbáiyùpán小 时 不 识 月,呼 作 白 玉 盘。  yòuyíyáotáijìngfēizàiqīngyúnduān又 疑 瑶 台 镜, 飞 在 青 云 端。
  xiānrénchuíliǎngzúguìshùhétuántuán仙 人 垂 两 足, 桂 树 何 团 团。  báitùdǎoyàochéngwènyányǔshuícān白 兔 捣 药 成, 问 言 与 谁 餐。
  chánchúshíyuányǐngdàmíngyèyǐcán蟾 蜍 蚀 圆 影, 大 明 夜 已 残。
  yìxīluòjiǔwūtiānrénqīngqiěān羿 昔 落 九 乌, 天 人 清 且 安。 yīnjīngcǐlúnhuòqùqùbùzúguān 阴 精 此 沦 惑, 去 去 不 足 观。 yōuláiqírúhéqīchuàngcuīxīngān 忧 来 其 如 何。 凄 怆 摧 心 肝。  《竹里馆》王维 dúzuòyōuhuánglǐtánqínfùchángxiào独 坐 幽 篁 里,弹 琴 复 长 啸。
shēnlínrénbùzhīmíngyuèláixiāngzhào深 林 人 不 知,明 月 来 相 照。
  niǎomíngjiàn《鸟 鸣 涧》王维 rénxiánguìhuāluòyèjìngchūnshānkōng人 闲 桂 落,夜 静 春 山 空。 yuèchūjīngshānniǎoshímíngchūnjiànzhōng月 出 惊 山 鸟,时 鸣 春 涧 中。  《水调歌头·中秋》苏轼 míngyuèjǐshíyǒubǎjiǔwènqīngtiān明 月 几 时 有。把 酒 问 青 天。 búzhītiānshànggōngquèjīnxīshìhénián不 知 天 上 宫 阙,今 夕 是 何 年。 wǒyùchéngfēngguīqùyòukǒngqiónglóuyùyǔ我 欲 乘 风 归 去,又 恐 琼 楼 玉 宇,高qǐwǔnòngqīngyǐnghésìzàirénjiān起 舞 弄 清 影,何 似 在 人 间。  gāochùbúshènghán 处 不 胜 寒。
《出塞》王昌龄 qín秦 时 明 月 汉 时 关,万 里 长 征 人 未 还。  dànshímíngyuèhànshíguānwànlǐchángzhēngrénwèihái但 使 龙 城 飞 将 在, 不 教 胡 马 度 阴 山。  《月 夜 忆 舍 弟》杜甫 shùyuèyèyìshèdìshǐlóngchéngfēijiāngzàibújiāohúmǎdùyīnshān戍 鼓 断 人 行,边 秋 一 雁 声。 露 从 今 夜 白,月 是 故 乡 明。  yǒulùcóngjīnyèbáiyuèshìgùxiāngmínggǔduànrénxíngbiānqiūyīyànshēng有 弟 皆 分 散,无 家 问 死 生。 寄 书 长 不 达, 况 乃 未 休 兵。
  《西江月.夜行黄沙道中》辛弃疾 míngjìshūchángbúdákuàngnǎiwèixiūbīngdìjiēfēnsànwújiāwènsǐshēng明 月 别 枝 惊 鹊,清 风 半 夜 鸣 蝉。 dàohuāxiānglǐshuōfēngniántīngqǔwāshēngyípiànyuèbiézhījīngquèqīngfēngbànyèmíngchán 稻 花 香 里 说 丰 年,听 取 蛙 声 一 片。
  七 八 个 星 天 外,两 三 点 雨 山 前。 jiùqībāgèxīngtiānwàiliǎngsāndiǎnyǔshānqián旧 时 茅 店 社 林 边,路 转 溪 桥 忽 见。
  《暮 江 吟》白居易 一 道 残 阳 铺 水 中,半 江 瑟 瑟 半 江 红。  可 怜 九 月 初 三 夜,露 似 真 珠 月 似 弓。  《泊 船 瓜 洲》王安石 jīngbóchuánguāzhōukěliánjiǔyuèchūsānyèlùsìzhēnzhūyuèsìgōngyídàocányángpūshuǐzhōngbànjiāngsèsèbànjiānghóngmùjiāngyínshímáodiànshèlínbiānlùzhuǎnxīqiáohūjiàn京 口 瓜 洲 一 水 间,钟 山 只 隔 数 重 山。  春 风 又 绿 江 南 岸,明 月 何 时 照 我 还。
fēngyòulǜjiāngnánànmíngyuèhéshízhàowǒháikǒuguāzhōuyīshuǐjiānzhōngshānzhīgéshùzhòngshānchūn
《将进洒》李白 jūn君 不 见,黄 河 之 水 天 上 来,奔 流 到 海 不 复 回;  jūnbújiànhuánghézhīshuǐtiānshàngláibēnliúdàohǎibùfùhuí君 不 见,高 堂 明 镜 悲 白 发,朝 如 青 丝 暮 成 雪。  rénbújiàngāotángmíngjìngbēibáifàcháorúqīngsīmùchéngxuě人 生 得 意 须 尽 欢,莫 使 金 樽 空 对 月。
  tiānshēngdéyìxūjìnhuānmòshǐjīnzūnkōngduìyuè天 生 我 材 必 有 用,千 金 散 尽 还 复 来。  烹 羊 宰 牛 且 为 乐,会 须 一 饮 三 百 杯。
  fūzǐdānqiūshēngjiāngjìnjiǔbēimòtíngyángzǎiniúqiěwéilèhuìxūyīyǐnsānbǎibēishēngwǒcáibìyǒuyòngqiānjīnsànjìnháifùláipēngcén岑 夫 子, 丹 丘 生,将 进 酒,杯 莫 停。  与 君 歌 一 曲,请 君 为 我 倾 耳 听。
  zhōngyǔjūngēyīqǔqǐngjūnwéiwǒqīngěrtīng钟 鼓 馔 玉 不 足 贵,但 愿 长 醉 不 复 醒。
  láishèngxiánjiējìmòwéiyǒuyǐnzhěliúqímínggǔzhuànyùbùzúguìdànyuànchángzuìbùfùxǐng古 来 圣 贤 皆 寂 寞,惟 有 饮 者 留 其 名。
  chéngǔ陈 王 昔 时 宴 平 乐(yuè),斗(dǒu)酒 十 千恣欢 谑 。  rénhéwéiyánshǎoqiánjìngxūgūqǔduìjūnzhuówángxīshíyànpíngjiǔshíqiānzìhuānxuèzhǔ主 人 何 为 言 少 钱,径 须 沽 取 对 君 酌。  五 花 马,千 金 裘,呼 儿 将 出 换 美 酒,与 尔 同 销 万 古 愁。  《关山月》李白 míngwǔhuāmǎqiānjīnqiúhūérjiāngchūhuànměijiǔyǔěrtongxiāowàngǔchóu明 月 出 天 山,苍 茫 云 海 间。
长 风 几 万 里,吹 度 玉 门 关。  xiàbáidēngdàohúkuīqīnghǎiwānyóuláizhēngzhàndìbújiànyǒurénháiyuèchūtiānshāncāngmángyúnhǎijiānchángfēngjǐwànlǐchuīdùyùménguānhàn汉 下 白 登 道,胡 窥 青 海 湾。由 来 征 战 地,不 见 有 人 还。
  shù戍 客 望 边 邑,思 归 多 苦 颜。
高 楼 当 此 夜,叹 息 未 应 闲。
  《虞美人》李煜(yù) chūnkèwàngbiānyìsīguīduōkǔyángāolóudāngcǐyètànxīwèiyìngxián春 花 秋 月 何 时了, 往 事 知 多 少。  小 楼 昨 夜 又 东 风,故 国 不 堪 回 首 月 明 中。  雕 栏 玉 砌 应 犹 在 ,只 是 朱 颜 改。
  jūnnéngyǒujǐduōchóuqiàsìyījiāngchūnshuǐxiàngdōngliúlányùqìyìngyóuzàizhǐshìzhūyángǎilóuzuóyèyòudōngfēnggùguóbùkānhuíshǒuyuèmíngzhōnghuāqiūyuèhéshílewǎngshìzhīduōshǎoxiǎodiāowèn问 君 能 有 几 多 愁。 恰 似 一 江 春 水 向 东 流。
《春江花月夜》张若虚 chūn春 江 潮 水 连 海 平,海 上 明 月 共 潮 生。  yànsuíbōqiānwànlǐhéchùchūnjiāngwúyuèmíngjiāngcháoshuǐliánhǎipínghǎishàngmíngyuègòngcháoshēngyàn滟 滟 随 波 千 万 里,何 处 春 江 无 月 明。
  jiāng江 流 宛 转 绕 芳 甸 ,月 照 花 林 皆 似 霰。  lǐliúshuāngbùjuéfēitīngshàngbáishākànbùjiànliúwǎnzhuǎnràofāngdiànyuèzhàohuālínjiēsìxiànkōng空 里 流 霜 不 觉 飞,汀 上 白 沙 看 不 见。  江 天 一 色 无 纤 尘,皎 皎 空 中 孤 月 轮。
  江 畔 何 人 初 见 月,江 月 何 年 初 照 人。
  shēngdàidàiwúqióngyǐjiāngyuèniánniánzhīxiāngsìpànhérénchūjiànyuèjiāngyuèhéniánchūzhàoréntiānyísèwúxiānchénjiǎojiǎokōngzhōnggūyuèlúnjiāngjiāng人 生 代 代 无 穷 已,江 月 年 年 只 相 似。  不 知 江 月 待 何 人,但 见 长 江 送 流 水。  báibúzhījiāngyuèdàihéréndànjiànchángjiāngsòngliúshuǐrén白 云 一 片 去 悠 悠,青 枫 浦 上 不 胜 愁。  《春江花月夜》 吴玉阳 shuíyúnyípiànqùyōuyōuqīngfēngpǔshàngbúshèngchóu谁 家 今 夜 扁 舟 子,何 处 相 思 明 月 楼。
  liánlóushàngyuèpáihuáiyìngzhàolírénzhuāngjìngtáijiājīnyèpiānzhōuzǐhéchùxiāngsīmíngyuèlóu可 怜 楼 上 月 徘 徊,应 照 离 人 妆 镜 台。  玉 户 帘 中 卷 不 去,捣 衣 砧 上 拂 还 来。
  此 时 相 望 不 相 闻,愿 逐 月 华 流 照 君。  hóngcǐshíxiāngwàngbúxiāngwényuànzhúyuèhuáliúzhàojūnyùhùliánzhōngjuǎnbúqùdǎoyīzhēnshàngfúháiláikě鸿 雁 长 飞 光 不 度,鱼 龙 潜 跃 水 成 文。  yèxiántánmèngluòhuākěliánchūnbànbúhuánjiāyànchángfēiguāngbùdùyúlóngqiányuèshuǐchéngwénzuó昨 夜 闲 潭 梦 落 花,可 怜 春 半 不 还 家。  jiāng江 水 流 春 去 欲 尽,江 潭 落 月 复 西 斜。  yuèchénchéncánghǎiwùjiéshíxiāoxiāngwúxiànlùshuǐliúchūnqùyùjìnjiāngtánluòyuèfùxīxiéxié斜 月 沉 沉 藏 海 雾,碣 石 潇 湘 无 限 路。  不 知 乘 月 几 人 归,落 月 摇 情 满 江 树。  《望月怀远》张九龄 hǎibúzhīchéngyuèjǐrénguīluòyuèyáoqíngmǎnjiāngshù海 上 生 明 月,天 涯 共 此 时。情 人 怨 遥 夜,竟 夕起  相 思。  mièshàngshēngmíngyuètiānyágòngcǐshíqíngrényuànyáoyèjìngxīqǐxiāngsī灭 烛 怜光 满, 披 衣 觉 露 滋。不 堪 盈 手 赠 ,还 寝 梦 佳 期。
zhúliánguāngmǎnpīyījiàolùzībùkānyíngshǒuzèngháiqǐnmèngjiāqī
《枫桥夜泊》张继 yuèfēngqiáoybó月 落 乌 啼 霜 满 天,江 枫 渔 火 对 愁 眠。   姑 苏 城 外 寒 山 寺,夜 半 钟 声 到 客 船。
  《题 李 凝 幽 居》贾 岛 xiántílǐníngyōujūjiǎdǎogūsūchéngwàihánshānsìyèbànzhōngshēngdàokèchuánluòwūtíshuāngmǎntiānjiāngfēngyúhuǒduìchóumián闲 居 少 邻 并, 草 径 入 荒 园。鸟 宿 池 边 树 , 僧 敲 月 下 门。  qiáofēnyěsèyíshídòngyúngēnzànqùháiláicǐyōuqībúfùyánjūshǎolínbìngcǎojìngrùhuāngyuánniǎoxiǔchíbiānshùsēngqiāoyuèxiàménguò过 桥 分 野 色, 移 石 动  云 根 。暂 去 还 来 此, 幽 期 不 负 言。  范 仲 淹《苏 幕 遮》 碧 云 天,黄 叶 地,秋 色 连 波,波 上 寒 烟 翠。
shānbìyúntiānhuángyèdìqiūsèliánbōbōshànghányāncuìfànzhòngyānsūmùzhē山 映 斜 阳 天 接 水,芳 草 无 情,更 在 斜 阳 外。
  xiànghúnzhuīlǚsīyèyèchúfēihǎomèngliúrénshuìyìngxiéyángtiānjiēshuǐfāngcǎowúqínggèngzàixiéyángwài黯 乡 魂,追 旅 思,夜 夜 除 非,好 梦 留 人 睡。 míngàn明 月 楼 高 休 独倚 ,酒 入 愁 肠,化 作 相 思 泪。                       yuèlóugāoxiūdúyǐjiǔrùchóuchánghuàzuòxiāngsīlèi
古诗中的月亮 在众多吟月古诗词中,论知名度, 我认为排名第一的,当数苏轼的“明月几时有。把酒问青天”。
第二名是李白的“床前明月光,疑是地上霜”。 季军属张九龄的“海上生明月,天涯共此时”。   古来咏月诗数量繁多,据说在唐诗中占了五分之一。 而写得最多的是赞叹月色的皎洁、美丽。
比如: “明月松间照,清泉石上流”(王维)。 “野旷天低树,江清月近人”(孟浩然)。 “月出惊山鸟,时鸣春涧中”(王维)。 “明月照高楼,流光正徘徊”(曹植)。
“滟滟随波千万里,何处春江无月明”(唐〃张若虚)。 “松排山面千重翠,月点波心一颗珠”(白居易)。
“月色更添春色好,芦风似胜竹风幽”(唐〃贾至)。 “有时海上看明月,辗出冰轮叠浪间”(唐〃徐寅)。 “人吹五更笛,月照万家霜”(明〃谢榛)。 “梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风”(宋〃晏殊)。    有望月亮而感怀天地之恒久、人生之须臾的: “秦时明月汉时关,万里长征人未还”(唐〃王昌龄)。 “此生此夜不长好,明月明年何处看”(苏轼)。
“江畔何人初见月,江月何年初照人;人生代代无穷已,江月年年只相似”(张若虚)……    有叹人情世态的: “人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”(苏轼)。 “花间一壶酒,独酌无相亲,举杯邀明月,对影成三人”(李白)  有望月而生缱绻情怀的: “月上柳梢头,人约黄昏后”(宋〃欧阳修)。
“明月有情还约我,夜来相见杏花梢”(清〃袁枚)。 “清风明月本无价,近水遥山皆有情”(清〃梁章钜)。    望月而思乡、思念亲人友人: “举头望明月,低头思故乡”(李白)。 “天下三分明月夜,二分无赖是扬州”(唐〃徐凝)。 tiānxiàsānfēnmíngyuèyèèrfēnwúlàishìyángzhōujǔtóuwàngmíngyuèdītóusīgùxiāngqīngfēngmíngyuèběnwújiàjìnshuǐyáoshānjiēyǒuqíngmíngyuèyǒuqíngháiyuēwǒyèláixiāngjiànxìnghuāshāoyuèshàngliǔshāotóurényuēhuánghūnhòuhuājiānyīhújiǔdúzhuówúxiāngqīnjǔbēiyāomíngyuèduìyǐngchéngsānrénényǒubēihuānlíhéyuèyǒuyīnqíngyuánquēsìjiāngpànhérénchūjiànyuèjiāngyuèhéniánchūzhàorénrénshēngdàidàiwúqióngyǐjiāngyuèniánniánzhīxiāngcǐshēngcǐyèbúzhǎnghǎomíngyuèmíngniánhéchùkànqínshímíngyuèhànshíguānwànlǐchángzhēngrénwèiháilíhuāyuànluòróngróngyuèliǔxùchítángdàndànfēngrénchuīwǔgēngdíyuèzhàowànjiāshuāngyǒushíhǎishàngkànmíngyuèzhǎnchūbīnglúndiélàngjiānyuèsègèngtiānchūnsèhǎolúfēngsìshèngzhúfēngyōusōngpáishānmiànqiānzhòngcuìyuèdiǎnbōxīnyīkēzhūyànyànsuíbōqiānwànlǐhéchùchūnjiāngwúyuèmíngmíngyuèzhàogāolóuliúguāngzhèngpáihuáiyuèchūjīngshānniǎoshímíngchūnjiànzhōngyěkuàngtiāndīshùjiāngqīngyuèjìnrénmíngyuèsōngjiānzhàoqīngquánshíshàngliú
“长安一片月,万户捣衣声”(李白)。 “洞庭秋月生湖心,层波万顷如熔金”(唐〃刘禹锡)。 “露从今夜白,月是故乡明”(杜甫)。
   月亮绕地球旋转数亿年,古人并不明白这个道理,只知道它白亮亮的分外好看。 “小时不识月,呼作白玉盘。”(李白)。
怎么会有月圆、月缺呢。也无法解释,只能是观察现象。 “三五明月满,四五蟾兔缺”(古诗十九首)。
三五明月即是十五的月亮。
“可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓”(白居易)。 古时没有望远镜,全凭肉眼的直觉和想象,想那月中有宫殿,有桂树有玉兔,有吴刚有嫦娥;说那嫦娥美女偷食仙药后飘然飞向冷清寂寞的月宫。
“云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心”(唐〃李商隐)。
   同是一轮明月,在古人和今人眼中含义却不一样。古人眼中的月,是吟花弄月之月,是风花雪月之月;嫦娥存在于神话中,是虚无的,在“碧海青天”度着冷清寂寞;而今人眼中的月亮,是一个世界各大强国争相探测的神秘星球;“嫦娥”,成了地球人眼中热得发烫的“嫦娥一号”。李白诗曰:“今人不见古时月,今月曾经照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此。
”是的,星星还是那个星星,月亮还是那个月亮,同是吟咏月亮,古人只重文学,今人更重科学。  lùcóngjīnyèbáiyuèshìgùxiāngmíngdòngtíngqiūyuèshēnghúxīncéngbōwànqǐngrúróngjīnchángānyípiànyuèwànhùdǎoyīshēng
古诗 拼音

                     《(四年级)与月亮有关的诗句-注音版 古诗 拼音.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-30 10:16 , Processed in 5.475793 second(s), 59 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表