立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9673|回复: 0

唐诗三百首(带拼音) 古诗 拼音

[复制链接]

1635

主题

2576

帖子

1万

积分

终极会员

Rank: 8Rank: 8

积分
19342
发表于 2020-2-9 04:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
古诗 拼音
104336j1yerdvwahzwhdra.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章>  唐诗三百首全集 《春晓》唐    孟浩然 chūnmiánbùjuxiǎochūnxiǎotángmnghàorán春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,落知多少。
《鹿柴》唐   王维 lùcháitángwángwichùchùwntíniǎoyláifēngyǔshēnghuāluzhīduōshǎokōngshānbújiànrn空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。 《相思》唐     王维 hngdushēngnánguxiāngsītángwángwidànwnrnyǔxiǎngfǎnjǐngrùshēnlínfùzhàoqīngtāishàng红豆生南国, 春来发几枝。
愿君多采撷, 此物最相思。
《杂诗》唐    王维 záshītángwángwichūnláifājǐzhīyuànjūnduōcǎixicǐwùzuìxiāngsījūnzìgùxiānglái君自故乡来, 应知故乡事。来日绮窗前, 寒梅著花未。
《终南望余雪》唐   祖咏 zhōngnánwàngyúxuětángzǔyǒngyìngzhīgùxiāngshìláirìqǐchuāngqiánhánmizhuhuāwizhōngnányīnlǐngxiù终南阴岭秀, 积雪浮云端。林表明霁色, 城中增暮寒。 《静夜思》唐    李白 jìngysītánglǐbáijīxuěfúyúnduānlínbiǎomíngjìschngzhōngzēngmùhánchuángqiánmíngyuguāng床前明月光, 疑是地上霜。举头望明月, 低头思故乡。
《登鹳雀楼》唐    王之涣 báirìyīshānjìndēngguànqulutángwángzhīhuànyíshìdìshàngshuāngjǔtuwàngmíngyudītusīgùxiāng白日依山尽, 黄河入海流。欲穷千里目, 更上一层楼。 《江雪》唐     柳宗元 jiāngxuětángliǔzōngyuánhuánghrùhǎiliúyùqingqiānlǐmùgngshàngyìcngluqiānshānniǎofēiju千山鸟飞绝, 万径人踪灭。
孤舟蓑笠翁, 独钓寒江雪。 《登乐游原》唐   李商隐 xiàngwǎnyìbúshìdēnglyuyuántánglǐshāngyǐnwànjìngrnzōngmigūzhōusuōlìwēngdúdiàohánjiāngxuě向晚意不适, 驱车登古原。夕阳无限好, 只是近黄昏。
《听弹琴》唐     刘长卿 tīngtánqíntángliúchángqīngqūchēdēnggǔyuánxīyángwúxiànhǎozhǐshìjìnhuánghūnlínglíngqīxiánshàng泠泠七弦上, 静听松风寒。古调虽自爱, 今人多不弹。
《八阵图》唐    杜甫 bāzhntútángdùfǔjìngtīngsōngfēnghángǔdiàosuīzìàijīnrnduōbútángōnggàisānfēngu功盖三分国, 名成八阵图。
江流石不转, 遗恨失吞吴。
第 - 1 - 页 共 16 页 míngchngbāzhntújiāngliúshíbùzhuǎnyíhnshītūnwú- 1 -
《赋得古原草送别》唐         白居易 lílíyuánshàngcǎofùdgǔyuáncǎosngbiyīsuìyīkūrngtángbáijūyì离离原上草,   一岁一枯荣。 野火烧不尽。
春风吹又生。 远芳侵古道, 晴翠接荒城。又送王孙去, 萋萋满别情。
《游子吟》唐    孟 郊 címǔshǒuzhōngxiànyuzǐyíntángmngjiāoqíngcuìjiēhuāngchngyusngwángsūnqùqīqīmǎnbiqíngyěhuǒshāobújìnchūnfēngchuīyushēngyuǎnfāngqīngǔdào慈母手中线, 游子身上衣。临行密密缝, 意恐迟迟归。 shuíyáncùncǎoxīnyuzǐshēnshàngyīlínxíngmìmìfngyìkǒngchíchíguī谁言寸草心, 报得三春晖。
《关山月》唐    李白 guānshānyutánglǐbáibàodsānchūnhuīmíngyuchūtiānshān明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关。
《望月怀远》唐    张九龄 wàngyuhuáiyuǎntángzhāngjiǔlíngcāngmángyúnhǎijiānchángfēngjǐwànlǐchuīdùyùmnguānhǎishàngshēngmíngyu海上生明月,天涯共此时。
情人怨遥夜,竟夕起相思。 《送杜少府之任蜀州》唐   王勃 chngqufǔsānqínhǎinicúnzhījǐsngdùshǎofǔzhīrnshǔzhōufēngyānwàngwǔjīntángwángbtiānyágngcǐshíqíngrnyuànyáoyjìngxīqǐxiāngsī城阙辅三秦,风烟望五津。
与君离别意,同是宦游人。
tiānyárubǐlínchūnwàngwúwizàiqílùdùfǔrnǚgngzhānjīnyǔjūnlíbiyìtngshìhuànyurn海内存知己,  天涯若比邻。  无为在岐路,  儿女共沾巾。 《春望》唐    杜 甫 tánggupshānhzài国破山河在, 城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。
烽火连三月,  家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。 《登岳阳楼》唐     杜 甫 xīwndngtíngshuǐdēngyuyánglutángdùfǔjiāshūdǐwànjīnbáitusāogngduǎnhúnyùbúshngzānchngchūncǎomùshēngǎnshíhuājiànlihnbiniǎojīngxīnfēnghuǒliánsānyu昔闻洞庭水, 今上岳阳楼。吴楚东南坼, 乾坤日夜浮。 《终南别业》唐  王 维 zhōngnánbiytángwángwijīnshàngyuyángluwúchǔdōngnánchqiánkūnrìyfúzhōngsuìpōhàodào中岁颇好道,晚家南山陲。
兴来每独往,胜事空自知。 《凉州词》唐   王翰 pútáoměijiǔyguāngbēiliángzhōucítángwánghànwǎnjiānánshānchuíxìngláiměidúwǎngshēngshìkōngzìzhī葡萄美酒夜光杯,   欲饮琵琶马上催。 gǔláizhēngzhànjǐrnhuíyùyǐnpípámǎshàngcuīzuìwshāchǎngjūnmxiào醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。 第 - 2 - 页 共 16 页 - 2 -
《望庐山瀑布》唐    李白 wànglúshānpùbùtánglǐbáir日ìzh照àoxi香āngl炉úsh生ēngz紫ǐy烟ān,y遥áok看ànp瀑ùbù布guà挂qiá前nchu川ān。 f飞ēili流úzh直íxi下àsā三nqi千ānch尺ǐ,疑yísh是ìyí银nh河lu落ji九ǔti天ān。 《s送ngm孟ngh浩àor然ánzh之īguǎ广ngl陵íng》t唐áng    李白lǐbái g故ùr人nx西īcí辞huá黄ngh鹤l楼u, y烟ānhu花ās三ānyu月xi下àyá扬ngzh州ōu。 g孤ūfā帆nyu远ǎny影ǐngb碧ìkō空ngj尽ìn, w惟iji见ànch长ángji江āngti天ā际njìli流ú。
《z早ǎof发ābá白idì帝ch城ng》t唐áng      l李白ǐbái zh朝āoc辞íb白áid帝ìcǎ彩iyú云nji间ān, qi千ānl里ǐji江āngl陵íngy一í日rìhu还án。 li两ǎng岸ànyu猿ánsh声ē啼ngtí不búzh住ù, q轻īngzh舟ōuy已ǐgu过wànch万重ngsh山ān。《f枫ēngqi桥á夜oy泊b》t唐áng     zh张āngj继ì yu月lu落wū乌tíshu啼ā霜ngmǎ满nti天ān, ji江āngf枫ēngy渔úhu火ǒdu对ìch愁umi眠án。g姑ūsū苏ch城ngw外àih寒ánsh山āns寺ì, y夜bànzh半ō钟ngsh声ēngd到àok客chu船án。
《w乌ūyī衣xià巷ng》t唐áng      刘禹锡liúyǔxī zh朱ūqu雀qi桥áobi边āny野ěc草ǎohu花ā, w乌ūyī衣xià巷ngk口ǒux夕īyá阳ngxi斜。 ji旧ùsh时íwá王ngxi谢tá堂ngqi前ány燕àn,f飞ēir入ùxúnch寻á常ngb百ǎixì姓ngji家ā。 《送sngyu元二án使rsh安ǐānx西ī》t唐áng   w王áng w维i w渭ich城ngch朝á雨oyǔy浥àqī轻ngch尘n,k客sh舍qī青ngq青īngli柳ǔ色sx新īn。 qu劝ànj君ūng更ngj尽ìny一īb杯ēiji酒ǔ,西xīch出ūy阳ánggu关ā无nwú故gùr人n。
《ch出ūs塞ài》t唐áng    w王ángch昌āngl龄íng q秦ínsh时ímí明ngyu月h汉ànsh时ígu关ān, w万ànlǐ里chá长ngzh征ēngr人nw未ihu还án。d但ànsh使ǐlngch龙城ngf飞ēiji将āngz在ài,    b不ùji教āoh胡úm马ǎdù渡yī阴nsh山ān。《li凉ángzh州ōuc词í》t唐áng     w王ángzh之īhu涣àn hu黄ángh河yu远ǎnsh上àngb白áiy云únji间ān, y一ípi片àng孤ūch城ngw万ànr仞nsh山ān。
第 - 3 - 页 共 16 页 - 3 -      
qiāngdíhxūyuànyángliǔyǒngliǔ羌笛何须怨杨柳,   春风不度玉门关。
《咏柳》唐       贺知章 bìyùzhuāngchngyīshùgāobúzhīxìyshuícáichūtánghzhīzhāngchūnfēngbùdùyùmnguān碧玉妆成一树高, 万条垂下绿丝绦。 不知细叶谁裁出,   二月春风似剪刀。
《黄鹤楼》唐    崔颢 huánghlutángcuīhàoryuchūnfēngsìjiǎndāowàntiáochuíxiàlǜsītāoxīrnyǐchnghuánghqùhuánghyíqùbúfùfǎn昔人已乘黄鹤去,     此地空余黄鹤楼。 báiyúnqiānzǎikōngyōuyōufāngcǎoqīqīyīngwǔzhōucǐdìkngyúhuánghlu黄鹤一去不复返,     白云千载空悠悠。 qíngchuānlìlìhànyángshù晴川历历汉阳树,  芳草萋萋鹦鹉洲。 yānbōjiāngshàngshǐrnchutángdùfǔrìmùxiāngguānhchùshì日暮乡关何处是, 烟波江上使人愁。
《江畔独步寻花》唐  杜甫 huángsìniángjiāhuāmǎnxīliúliánxìdishíshíwǔjiāngpàndúbùxúnhuā黄四娘家花满蹊, 千朵万朵压枝低。 zìzàijiāoyīngqiàqiàtídùmùqiānduǒwànduǒyāzhīdī留连戏蝶时时舞,   自在娇莺恰恰啼。
《清明》唐    杜牧 qīngmíngtángqīngmíngshíjiyǔfēnfēnjiwnjiǔjiāhchùyǒu清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。 mùtngyáozhǐxìnghuācūndùmùlùshàngxíngrnyùduànhún借问酒家何处有,    牧童遥指杏花村。 《山行》唐      杜牧 shānxíngtángyuǎnshànghánshānshíjìngxitíngchēzuàifēnglínwǎn远上寒山石径斜, 白云生处有人家。
shuāngyhngyúryuhuātángcuīhùbáiyúnshēngchùyǒurnjiā停车坐爱枫林晚,     霜叶红于二月花。
《题都城南庄》唐     崔护 qùniánjīnrìcǐmnzhōngrnmiànbùzhīhchùqùtídūchngnánzhuāng去年今日此门中, 人面桃花相映红。 人面不知何处去,     桃花依旧笑春风。
dēngyōuzhōutáigētáohuāyījiùxiàochūnfēngchnzǐángrnmiàntáohuāxiāngyìnghng登幽州台歌(陈子昂) niàntiāndìzhīyōuyōudúchuàngránrtìxiàqiánbújiàngǔrn前不见古人, 后不见来者。念天地之悠悠, 独怆然而剃下。
第 - 4 - 页 共 16 页 hubújiànláizhě- 4 -
《悯农二》唐    (李绅) chúhrìdāngwǔmǐnnngrtánglǐshēn锄禾日当午, 汗滴禾下土。谁知盘中餐, 粒粒皆辛苦。 《古郎月行》唐    (李白) gǔlángyuhángtánglǐbáihàndīhxiàtǔshuízhīpánzhōngcānlìlìjiēxīnkǔxiǎoshíbùshíyu小时不识月, 呼作金玉盘。又疑瑶台镜, 飞在碧云端。
《山中送别》唐    (王维) shānzhōngsngbitángwángwihūzujīnyùpányuyíyáotáijìngfēizàibìyúnduānshānzhōngxiāngsngbà山中相送罢, 日暮掩柴扉。春草明年绿, 王孙归不归。 《独坐敬亭山》唐    李白 dúzujìngtíngshāntánglǐbáirìmùyǎncháifēichūncǎomíngniánlǜwángsūnguībúguīzhngniǎogāofēijìn众鸟高飞尽, 孤云独去闲。
相看两不厌, 只有敬亭山。
《马诗》唐    李贺 dàmshārúxuěmǎshītánglǐhgūyúndúqùxiánxiāngkànliǎngbúyànzhǐyǒujìngtíngshān大漠沙如雪, 燕山月似钩。何当金络脑,快走踏清秋。
《蒙学诗》    佚名 一去二三里, 烟村四五家。亭台六七座, 八九十枝花。 《春夜喜雨》唐    杜甫 chūnyxǐyǔtángdùfǔyíqùrsānlǐyāncūnsìwǔjiātíngtáiliùqīzubājiǔshízhīhuāmngxushīyìmíngyānshānyusìgōuhdāngjīnlunǎokuàizǒutàqīngqiūhǎoyǔzhīshíji好雨知时节, 当春乃发生。随风潜入夜, 润物细无声。 《越女词》唐    李白 yēxīcǎiliánnǚyunǚcítánglǐbáidāngchūnnǎifāshēngsuífēngqiánrùyrùnwùxìwúshēng耶溪采莲女, 见客棹歌回。笑入荷花去, 佯羞不出来。
《夜宿山寺》唐    李白 ysùshānsìtánglǐbáijiànkzhàogēhuíxiàorùhhuāqùyángxiūbúchūláiwēilugāobǎichǐ危楼高百尺, 手可摘星辰。不敢高声语, 恐惊天上人。
《池上》唐    (白居易) xiǎowáchēngxiǎotǐngchíshàngtángbáijūyìshǒukězhāixīngchnbùgǎngāoshēngyǔkǒngjīngtiānshàngrn小娃撑小艇, 偷采白莲回。不解藏踪迹, 浮萍一道开。
《宿建德江》唐    孟浩然 yízhōubyānzhǔsùjiàndjiāngtángmnghàorántōucǎibáiliánhuíbùjiěcángzōngjìfúpíngyídàokāi移舟泊烟渚, 日暮客愁新。野旷天低树, 江清月近人。
  第 - 5 - 页 共 16 页 rìmùkchuxīnyěkuàngtiāndīshùjiāngqīngyujìnrn- 5 -
《逢雪宿芙蓉山主人》唐    (刘长卿) rìmùcāngshānyuǎnfngxuěsùfúrngshānzhǔrntiānhánbáiwūpínxúnyǐnzhěbúyùtángliúchángqīng日暮苍山远, 天寒白屋贫。柴门闻犬吠, 风雪夜归人。
《寻隐者不遇》唐    (贾岛) sōngxiàwntngzǐtángjiǎdǎocháimnwnquǎnfifēngxuěyguīrn松下问童子, 言师采药去。
只在此山中, 云深不知处。
yánshīcǎiyàoqùzhīzàicǐshānzhōngyúnshēnbùzhīchù《明míngr日ì歌gē》t唐áng    (w文nji嘉ā) m明íngr日ì复fùm明íngr日ì, m明日何其多íngrìhqíduō。w我ǒsh生ēngd待àim明íngr日ì, wànshìchngcuōtu万事成蹉跎。
《jiāngnánfnglǐguīnián江南逢李龟年》táng唐 qíwángzháilǐxúnchángjiàn岐王宅里寻常见,   cuījiǔtángqiánjǐdùwn崔九堂前几度闻。 zhngshìjiāngnánhǎofēngjǐng正是江南好风景,luhuāshíjiyufngjūn落花时节又逢君。
《zngwānglún赠汪伦》táng唐  lǐbái李白 lǐbáichngzhōujiāngyùxíng李白乘舟将欲行, hūwnànshàngtàgēshēng忽闻岸上踏歌声。 táohuātánshuǐshēnqiānchǐ桃花潭水深千尺, bùjíwānglúnsngwǒqíng不及汪伦送我情。 《wàngtiānmnshān望天门山》táng唐     李白lǐbái tiānmnzhōngduànchǔjiāngkāi天门中断楚江开, bìshuǐdōngliúzhìcǐhuí碧水东流至此回。 liǎngànqīngshānxiāngduìchū两岸青山相对出,  gūfānyípiànrìbiānlái孤帆一片日边来。
《kzhōngxíng客中行táng唐     李白lǐbái lánlíngměijiǔyùjīnxiāng兰陵美酒郁金香, yùwǎnshngláihǔpguāng玉碗盛来琥珀光。 dànshǐzhǔrnnngzuìk但使主人能醉客,     búzhīhchùshìtāxiāng不知何处是他乡。
《jūnháng军行》táng唐    lǐbái李白 liúmǎxīnkuàbáiyùān骝马新跨白玉鞍,    zhànbàshāchǎngyushán战罢沙场月色寒。 chngtutiěgǔshēngyuzhn城头铁鼓声犹震,匣xiálǐjīndāoxuwigān里金刀血未干。 《与史中郎钦听黄鹤楼上吹笛yǔshǐzhōnglángqīntīnghuánghl》tán唐g    李白lǐbái yīwiqiānkqùchángshā一为迁客去长沙, xīwàngchángānbújiànjiā西望长安不见家。 第 - 6 - 页 共 16 页 - 6 -  
huánghluzhōngchuīyùdí黄鹤楼中吹玉笛, 江城五月落梅花。
《春夜洛城闻笛》唐    李白 shuíjiāyùdíànfēishēngcǐyqǔzhōngwnzhliǔchūnyluchngwndítánglǐbáijiāngchngwǔyulumihuā谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。 此夜曲中闻折柳,     何人不起故园情。
《桂殿秋》唐    李白 guìdiànqiūtánglǐbáihrnbúqǐgùyuánqíngsànrùchūnfēngmǎnluchngxiānnǚxià仙女下,董dǒngshuāngchng双成, 汉殿夜凉吹玉笙。 wànhùqiānmnwiyumínglǐbáihàndiànyliángchuīyùshēngqǔzhōngqucngxiāngōngqù曲终却从仙宫去,     万户千门惟月明。 《结袜子》唐  李白 yānnánzhuàngshìwúmnháogǎnjūnēnzhngxǔjūnmìngjiwàzitáng燕南壮士吴门豪, 筑中置铅鱼隐刀。 感君恩重许君命, 太山一掷轻鸿毛。
《洛阳陌》唐   李白 luyángmtánglǐbáitàishānyīzhìqīnghngmáozhùzhōngzhìqiānyúyǐndāobáiyùshuíjiāláng白玉谁家郎, 回车渡天津。看花东陌上, 惊动洛阳人。
《感遇·其一》唐    张九龄 lánychūnwēiruígǎnyùqíyītángzhāngjiǔlínghuíchēdùtiānjīnkànhuādōngmshàngjīngdngluyángrn兰叶春葳蕤, 桂华秋皎洁。
欣欣此生意, 自尔为佳节。 《感遇·其二》唐  张九龄 jiāngnányǒudānjúgǎnyùqírtángzhāngjiǔlíngguìhuāqiūjiǎojixīnxīncǐshēngyìzìěrwijiāji江南有丹桔, 经冬犹绿林。岂伊地气暖, 自有岁寒心。
《春思》唐  李白 chūnsītánglǐbáijīngdōngyulùlínqǐyīdìqìnuǎnzìyǒusuìhánxīnyāncǎorúbìsī燕草如碧丝, 秦桑低绿枝。当君怀归日, 是妾断肠时。 《江南》唐 汉乐府 jiāngnántánghànyufǔqínsāngdīlǜzhīdāngjūnhuáiguīrìshìqiduànchángshíjiāngnánkěcǎiliánliányhtiántiányúxìliányjiānyúxìliánydōngyúxìliányxīyúxìliánynánchìlgēyúxìliányběi江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 《敕勒歌》唐 北朝民歌 chìlchuāntángběicháomíngētiānsìqinglú敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。 第 - 7 - 页 共 16 页 yīnshānxiàlnggàisìyě- 7 -
tiāncāngcāng天苍苍,野茫茫, 风吹草低见牛羊。
《风》唐 李峤 fēngtánglǐqiáoyěmángmángfēngchuīcǎodīxiànniúyángjiělusānqiūy解落三秋叶, 能开二月花。过江千尺浪, 入竹万竿斜。 《竹里馆》唐 王维 zhúlǐguǎntángwángwinngkāiryuhuāgujiāngqiānchǐlàngrùzhúwàngānxidúzuyōuhuánglǐ独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。
《送崔九》唐 裴迪 guīshānshēnqiǎnqùsngcuījiǔtángpidítánqínfùchángxiàoshēnlínrnbùzhīmíngyuláixiāngzhào归山深浅去,须尽丘壑美。莫学武陵人, 暂游桃源里。 《怨情》唐 李白 yuànqíngtánglǐbáixūjìnqiūhměimxuwǔlíngrnzànyoutáoyuánlǐměirnjuǎnzhūlián美人卷珠帘,深坐蹙蛾眉。但见泪痕湿, 不知心恨谁。
《送灵澈》唐  刘长卿 snglíngchtángliúchángqīngshēnzucùmidànjiànlihnshībúzhīxīnhnshuícāngcāngzhúlínsì苍苍竹林寺, 杳杳钟声晚。荷笠带斜阳, 青山独归远。 《送上人》唐  刘长卿 gūyúnjiāngyěhsngshàngrntángliúchángqīngyǎoyǎozhōngshēngwǎnhlìdàixiyángqīngshāndúguīyuǎn孤云将野鹤, 岂向人间住。 莫买沃洲山, 时人已知处。
《秋夜寄邱员外》唐  韦应物 qiūyjìqiūyuánwàitángwiyìngwùqǐxiàngrnjiānzhùmmǎiwzhōushānshírnyǐzhīchùhuáijūnzhǔqiūy怀君属秋夜,散步咏凉天。空山松子落, 幽人应未眠。 《 听筝》唐  李端 míngzhēngjīnsùzhùtīngzhēngtánglǐduānsànbùyǒngliángtiānkōngshānsōngzǐluyōurnyìngwimián鸣筝金粟柱, 素手玉房前。欲得周郎顾, 时时误拂弦。 《新嫁娘》唐 王建 xīnjiàniángtángwángjiànsùshǒuyùfángqiányùdzhōulánggùshíshíwùfúxiánsānrìrùchúxià三日入厨下, 洗手作羹汤。未谙姑食性, 先遣小姑尝。
《玉台体》唐  权德舆 yùtáitǐtángquándyúxǐshǒuzugēngtāngwiāngūshíxìngxiānqiǎnxiǎogūchángzuyqúndàijiě昨夜裙带解, 今朝(虫喜)子飞。
铅华不可弃, 莫是藁砧归。
《行宫》唐  元稹 xínggōngtángyuánzhěnjīnzhāochngxǐzǐfēiqiānhuábùkěqìmshìgǎozhēnguīliáolugǔxínggōng寥落古行宫, 宫花寂寞红。白头宫女在, 闲坐说玄宗。 第 - 8 - 页 共 16 页 gōnghuājìmhngbáitugōngnǚzàixiánzushuōxuánzōng- 8 -
《 问刘十九》唐 白居易 lǜyǐxīnpēijiǔwnliúshíjiǔtángbáijūyì绿蚁新醅酒, 红泥小火炉。晚来天欲雪, 能饮一杯无。
《何满子》唐 张祜 hmǎnzǐtángzhānghùhngníxiǎohuǒlúwǎnláitiānyùxuěnngyǐnyìbēiwúgùgusānqiānlǐ故国三千里, 深宫二十年。
一声何满子, 双泪落君前。
《渡汉江》唐 李频 dùhànjiāngtánglǐpínshēngōngrshíniányìshēnghmǎnzǐshuānglilujūnqiánlǐngwàiyīnshūju岭外音书绝, 经冬复立春。近乡情更怯, 不敢问来人。
《春怨》唐 金昌绪 dǎqǐhuángyīngrchūnyuàntángjīnchāngxùjīngdōngfùlìchūnjìnxiāngqínggngqibùgǎnwnláirn打起黄莺儿, 莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西。
《哥舒歌》唐  西鄙人 běidǒuqīxīnggāogēshūgētángxībǐrnmjiàozhīshàngtítíshíjīngqimngbùddàoliáoxī北斗七星高, 哥舒夜带刀。至今窥牧马, 不敢过临洮。
《长干行二首之一》唐  崔颢 chánggànhángrshǒuzhīyītángcuīhàogēshūydàidāozhìjīnkuīmùmǎbùgǎngulíntáojūnjiāhchùzhù君家何处住, 妾住在横塘。停船暂借问, 或恐是同乡。
《长干行二首之二》唐 崔颢 chánggànhángrshǒuzhīrtángcuīhàoqizhùzàihngtángtíngchuánzànjiwnhukǒngshìtngxiāngjiālínjiǔjiāngshuǐ家临九江水, 来去九江侧。同是长干人, 生小不相识。 《玉阶怨》唐    李白 yùjiēshēngbáilùyùjiēyuàntánglǐbáiláiqùjiǔjiāngctngshìchánggànrnshēngxiǎobùxiāngshí玉阶生白露, 夜久侵罗袜。却下水晶帘, 玲珑望秋月。 《塞下曲四首之一》唐 卢纶 jiùlíngjīnpúgūsàixiàqǔsìshǒuzhīyītánglúlúnyjiǔqīnluwàquxiàshuǐjīngliánlínglngwàngqiūyu鹫翎金仆姑, 燕尾绣蝥弧。独立扬新令, 千营共一呼。
《塞下曲四首之二》唐 卢纶 sàixiàqǔsìshǒuzhīrtánglúlúnyànwěixiùwúhúdúlìyángxīnlìngqiānyínggngyīhūlínàncǎojīngfēng林暗草惊风, 将军夜引弓。平明寻白羽, 没在石棱中。 《 塞下曲四首之三》唐 卢纶 yuhēiyànfēigāosāixiàqǔsìshǒuzhīsāntánglúlúnjiāngjūnyyǐngōngpíngmíngxúnbáiyǔmizàishílngzhōng月黑雁飞高, 单于夜遁逃。
欲将轻骑逐, 大雪满弓刀。
  第 - 9 - 页 共 16 页 chányúydùntáoyùjiāngqīngqízhúdàxuěmǎngōngdāo- 9 -
《塞下曲四首之四》唐  卢纶 yěmùbìqingyánsàixiàqǔsìshǒuzhīsìtánglúlún野幕蔽琼筵, 羌戎贺劳旋。
醉和金甲舞, 雷鼓动山川。
《江南曲》  唐   李益 jiàdqútánggǔjiāngnánqǔtánglǐyìqiāngrnghláoxuánzuìhjīnjiǎwǔligǔdngshānchuān嫁得瞿塘贾, 朝朝误妾期。早知潮有信, 嫁与弄潮儿。
zhāozhāowùqiqīzǎozhīcháoyǒuxìnjiàyǔnngcháor《huíxiāngǒushū回乡偶书》 táng唐   hzhīzhāng贺知章 shàoxiǎolíjiālǎodàhuí少小离家老大回,   xiāngyīnwúgǎibìnmáocuī乡音无改鬓毛衰。 rtngxiāngjiànbúxiāngshí儿童相见不相识, xiàownkcnghchùlái笑问客从何处来。 《桃táohuāxī花溪》   táng唐   zhāngxù张旭 yǐnyǐnfēiqiáogyěyān隐隐飞桥隔野烟,   shíjīxīpànwnyúchuán石矶西畔问渔船。 táohuājìnrìsuíliúshuǐ桃花尽日随流水, dngzàiqīngxīhchùbiān洞在清溪何处边。
《 jiǔyujiǔrìyìshāndōngxiōngdì九月九日忆山东兄弟》táng唐  wángwi王维 dúzàiyìxiāngwiyìk独在异乡为异客,    m每ěifngjiājibisīqīn逢佳节倍思亲。 yáozhīxiōngdìdēnggāochù遥知兄弟登高处, biànchāzhūyúshǎoyīrn遍插茱萸少一人。
《fúrnglusngxīnjiàn芙蓉楼送辛渐》  táng唐   wángchānglíng王昌龄 hányǔliánjiāngyrùwú寒雨连江夜入吴, píngmíngsngkchǔshāngū平明送客楚山孤。 luyángqīnyǒurúxiāngwn洛阳亲友如相问, yípiànbīngxīnzàiyùhú一片冰心在玉壶。
《guīyuàn闺怨》 táng唐    wángchānglíng王昌龄 guīzhōngshàofùbúzhīchu闺中少妇不知愁, chūnrìníngzhuāngshàngcuìlu春日凝妆上翠楼。 hūjiànmtuyángliǔs忽见陌头杨柳色,         huǐjiàofūxùmìfēnghu悔教夫婿觅封侯。
《chūngōngqǔ春宫曲》 táng唐   wángchānglíng王昌龄 zuyfēngkāilùjǐngtáo昨夜风开露井桃,   wiyāngqiándiànyulúngāo未央前殿月轮高。 píngyánggēwǔxīnchngchǒng平阳歌舞新承宠, liánwàichūnháncìjǐnpáo帘外春寒赐锦袍。
  第 - 10 - 页 共 16 页 - 10 -
《逢入京使》 唐  岑参 fngrùjīngshǐtángcncāngùyuándōngwànglùmànmàn故园东望路漫漫,shuāngxiùlngzhōnglibúgàn双袖龙钟泪不干。 mǎshàngxiāngfngwúzhǐbǐ马上相逢无纸笔, píngjūnchuányǔbàopíngān凭君传语报平安。 《jiāngnánfnglǐguīnián江南逢李龟年》  táng唐   dùfǔ杜甫 qíwángzháilǐxúnchángjiàn岐王宅里寻常见,  cuījiǔtángqiánjǐdùwn崔九堂前几度闻。 zhngshìjiāngnánhǎofēngjǐng正是江南好风景,luhuāshíjiyufngjūn落花时节又逢君。
《chúzhōuxījiàn滁州西涧》táng唐     wiyìngwù韦应物 dúliányōucǎojiànbiānshēng独怜幽草涧边生, shàngyǒuhuánglíshēnshùmíng上有黄鹂深树鸣。chūncháodàiyǔwǎnláijí春潮带雨晚来急,         yědùwúrnzhōuzìhng野渡无人舟自横。《 hánshí寒食》táng唐       hán韩□ chūnchngwúchùbùfēihuā春城无处不飞花, hánshídōngfēngyùliǔxi寒食东风御柳斜。
rìmùhàngōngchuánlàzhú日暮汉宫传蜡烛,   qīngyānsànrùwǔhujiā轻烟散入五侯家。
《月夜yuy》táng唐     liúfāngpíng刘方平 gngshēnyusbànrnjiā更深月色半人家,      běidǒulángānnándǒuxi北斗阑干南斗斜。 jīnypiānzhīchūnqìnuǎn今夜偏知春气暖, chngshēngxīntulǜchuāngshā虫声新透绿窗纱。 《chūnyuàn春怨》táng唐       liúfāngpíng刘方平 shāchuāngrìlujiànhuánghūn纱窗日落渐黄昏, jīnwūwúrnjiànlihn金屋无人见泪痕。 jìmkōngtíngchūnyùwǎn寂寞空庭春欲晚,       líhuāmǎndìbùkāimn梨花满地不开门。 zhēngrnyuàn征人怨      liǔzhōngyōng柳中庸 suìsuìjīnhfùyùguān岁岁金河复玉关,       zhāozhāomǎcyǔdāohuán朝朝马策与刀环。
sānchūnbáixuěguīqīngzhǒng三春白雪归青冢, wànlǐhuánghràohēishān万里黄河绕黑山。 biānsài边塞    lǐyì李益 huílfēngqiánshāsìxuě回乐峰前沙似雪, shuxiángchngwàiyurúshuāng受降城外月如霜。 第 - 11 - 页 共 16 页 - 11 -   
bùzhīhchùchuīlúguǎn不知何处吹芦管,     yīyzhēngrnjìnwàngxiāng一夜征人尽望乡。
chūncí春词     liúyǔxī刘禹锡 xīnzhuāngyímiànxiàzhūlu新妆宜面下朱楼, shēnsuǒchūnguāngyīyuànchu深锁春光一院愁。 xíngdàozhōngtíngshǔhuāduǒ行到中庭数花朵,  qīngtíngfēishàngyùsāot蜻蜓飞上玉搔头u。 hugōngcí后宫词    báijūyì白居易 lishīlujīnmngbùchng泪湿罗巾梦不成, yshēnqiándiànàngēshēng夜深前殿按歌声。 hngyánwilǎoēnxiānduàn红颜未老恩先断, xiyǐxūnlngzudàomíng斜倚薰笼坐到明。 zngnirn赠内人     zhānghù张祜 jìnmngōngshùyuhngu禁门宫树月痕过, miyǎnwikànxiǔlùkē媚眼惟看宿鹭窠。 xibáyùchāidēngyǐngpàn斜拔玉钗灯影畔, tīkāihngyànjiùfēi剔开红焰救飞蛾。
jílíngtáirshǒuzhīr集灵台二首之二    zhānghù张祜 gugufūrnchngzhǔēn虢国夫人承主恩, píngmíngqímǎrùgōngmn平明骑马入宫门。 quxiánzhīfěnwūyáns却嫌脂粉污颜色, dànsǎomicháozhìzūn淡扫蛾眉朝至尊。 tíjīnlíngdù题金陵渡    zhānghù张祜 jīnlíngjīndùxiǎoshānlu金陵津渡小山楼, yìxiǔxíngrnzkěchu一宿行人自可愁。 cháoluyjiāngxiyulǐ潮落夜江斜月里, liǎngsānxīnghuǒshìguāzhōu两三星火是瓜州。 gōngcí宫词    zhūqìngyú朱庆馀 jìjìhuāshíbìyuànmn寂寂花时闭院门, měirnxiāngbìnglìqingxuān美人相并立琼轩。 hánqíngyùshuōgōngzhōngshì含情欲说宫中事,yīngwǔqiántubùgǎnyán鹦鹉前头不敢言。 jìnshìshàngzhāngshuǐbù近试上张水部      zhūqìngyú朱庆馀 dngfángzuytínghngzhú洞房昨夜停红烛, dàixiǎotángqiánbàijiùgū待晓堂前拜舅姑。 zhuāngbàdīshēngwnfūxù妆罢低声问夫婿,   huàmishēnqiǎnrùshíwú眉深浅入时无。
jiāngfùwúxìngdēnglyuyuán将赴吴兴登乐游原        dùmù杜牧 第 - 12 - 页 共 16 页 - 12 -
qīngshíyǒuwishìwúnng清时有味是无能,   xiánàigūyúnjìngàisēng闲爱孤云静爱僧。 yùbǎyīhuījiānghǎiqù欲把一麾江海去, lyuyuánshàngwàngzhāolíng乐游原上望昭陵。
chìbì赤壁      dùmù杜牧 zhjǐshěnshātiěwixiāo折戟沈沙铁未销,     zìjiāngmxǐrnqiáncháo自将磨洗认前朝。 dōngfēngbúyǔzhōulángbiàn东风不与周郎便, tngquchūnshēnxiāorqiáo铜雀春深销二乔。 bqínhuái泊秦淮     t唐áng        dùmù杜牧 yānlnghánshuǐyulngshā烟笼寒水月笼沙,夜ybqínhuáijìnjiǔjiā泊秦淮近酒家。 shāngnǚbúzhīwángguhn商女不知亡国恨, gjiāngyuchàng隔江犹唱hutínghuā后庭花   。
jìyángzhōuhánchāopànguān寄扬州韩绰判官     dùmù杜牧 qīngshānyǐnyǐnshuǐtiáotiáo青山隐隐水迢迢, qiūjìnjiāngnáncǎowidiāo秋尽江南草未凋。 rshísìqiáomíngyuy二十四桥明月夜,       yùrnhchùjiāochuīxiāo玉人何处教吹箫。 qiǎnhuái遣怀     dùmù杜牧 lupjiānghúzǎijiǔháng落魄江湖载酒行, chǔyāoxiānxìzhǎngzhōngqīng楚腰纤细掌中轻。 shíniányījiàoyángzhōumng十年一觉扬州梦, yíngdqīnglubxìngmíng赢得青楼薄幸名。
qiūxī秋夕     dùmù杜牧 yín银zhú烛qiū秋guāng光lěng冷huà画píng屏, qīngluxiǎoshànpūliúyíng轻罗小扇扑流萤。 tiānjiēysliángrúshuǐ天阶夜色凉如水,     zukànqiānniúzhīnǚxīng坐看牵牛织女星。 zngbirshǒuzhīyī赠别二首之一      dùmù杜牧 pīngpīngniǎoniǎoshísānyú娉娉袅袅十三馀, dukushāoturyuchū豆蔻梢头二月初。 chūnfēngshílǐyángzhōulù春风十里扬州路, juǎnshàngzhūliánzǒngbùrú卷上珠帘总不如。 zngbirshǒuzhīr赠别二首之二       dùmù杜牧 duōqíngqusìzǒngwúqíng多情却似总无情,wijuzūnqiánxiàobùchng唯觉樽前笑不成。 làzhúyǒuxīnháixībi蜡烛有心还惜别,   tìrnchuílidàotiānmíng替人垂泪到天明。
第 - 13 - 页 共 16 页 - 13 -
jīngǔyuán金谷园         杜牧 dùmùfánhuáshìsànzhúxiāngchn繁华事散逐香尘, liúshuǐwúqíngcǎozìchūn流水无情草自春。 rìmùdōngfēngyuàntíniǎo日暮东风怨啼鸟,   luhuāyusìzhuìlurn落花犹似坠楼人。 yyǔjìběi夜雨寄北         lǐshāngyǐn李商隐 jūnwnguīqīwiyǒuqī君问归期未有期,    bāshānyyǔzhǎngqiūchí巴山夜雨涨秋池。 hdānggngjiǎnxīchuāngzhú何当共剪西窗烛, quhuàbāshānyyǔshí却话巴山夜雨时。
jìlìnghúlángzhōng寄令狐郎中     lǐshāngyǐn李商隐 sōngyúnqínshùjiǔlíjū嵩云秦树久离居,  shuānglǐtiáotiáoyīzhǐbǐ双鲤迢迢一纸笔。 xiūwnliángyuánjiùbīnk休问梁园旧宾客, màolíngqiūyǔbìngxiàngrú茂陵秋雨病相如。
wiyǒu为有     lǐshāngyǐn李商隐 wiyǒuyúnpíngwúxiànjiāo为有云屏无限娇, fngchnghánjìnpàchūnxiāo凤城寒尽怕春宵。 wúduānjiàdjīnguīxù无端嫁得金龟婿, gūfùxiāngqīnshìzǎocháo辜负香衾事早朝。
suígōng隋宫     lǐshāngyǐn李商隐 chngxìngnányoubùjiyán乘兴南游不戒严, jiǔchngshuíshěngjiànshūhán九重谁省谏书函。
chūnfēngjǔgucáigōngjǐn春风举国裁宫锦, bànzuzhàngníbànzufān半作障泥半作帆。
yáochí瑶池      lǐshāngyǐn李商隐 yáochíāmǔqǐchuāngkāi瑶池阿母绮窗开, huángzhúgēshēngdngdìāi黄竹歌声动地哀。 bājùnrìxíngsānwànlǐ八骏日行三万里, mùwánghshìbúchnglái穆王何事不重来。
cháng嫦娥      lǐshāngyǐn李商隐 yúnmǔpíngfēngzhúyǐngshēn云母屏风烛影深, chánghjiànluxiǎoxīngshěn长河渐落晓星沈。chángyìnghuǐtōulíngyào嫦娥应悔偷灵药, bìhǎiqīngtiānyyxīn碧海青天夜夜心。
jiǎshēng贾生       lǐshāngyǐn李商隐 xuānshìqiúxiánfǎngzhúchn宣室求贤访逐臣, jiǎshēngcáidiàogngwúlún贾生才调更无伦。
第 - 14 - 页 共 16 页 - 14 -   
kěliánybànxūqiánxí可怜夜半虚前席, búwncāngshēngwnguǐshn不问苍生问鬼神。 yáosyuàn瑶瑟怨     wēntíngjūn温庭筠 bīngdiànyínchuángmngbùchng冰簟银床梦不成,bìtiānrúshuǐyyúnqīng碧天如水夜云轻。 yànshēngyuǎnguxiāoxiāngqù雁声远过潇湘去,shírluzhōngyuzìmíng十二楼中月自明。
mǎwipō马嵬坡         zhngtián郑畋 xuánzōnghuímǎyángfēisǐ玄宗回马杨妃死, yúnyǔnánwàngrìyuxīn云雨难忘日月新。 zhōngshìshngmíngtiānzǐshì终是圣明天子事, jǐngyánggōngjǐngyuhrn景阳宫井又何人。 yǐliáng已凉       hán韩□ bìlángānwàixiùliánchuí碧阑干外绣帘垂, xīngspíngfēnghuàzhzhī猩色屏风画折枝。
bāchǐlngxūfāngjǐnrù八尺龙须方锦褥, yǐliángtiānqìwihánshí已凉天气未寒时。
jīnlíngtú金陵图     wizhuāng韦庄 jiāngyǔfēifēijiāngcǎoqí江雨霏霏江草齐, liùcháorúmngniǎokōngtí六朝如梦鸟空啼。 wúqíngzuìshìtáichngliǔ无情最是台城柳,    yījiùyānlngshílǐdī依旧烟笼十里堤。
lǒngxīxíng陇西行       chntáo陈陶 shìsǎoxiōngnúbúgùshēn誓扫匈奴不顾身,wǔqiāndiāojǐnsànghúchn五千貂锦丧胡尘。 kěliánwúdìnghbiāngǔ可怜无定河边骨, yushìshēnguīmnglǐrn犹是深闺梦里人。 jìrn寄人               zhāngmì张泌 b别imngyīyīdàoxijiā梦依依到谢家,    xiǎolánghuíhqǔlánxi小廊回合曲阑斜。 duōqíngzhǐyǒuchūntíngyu多情只有春庭月, yuwilírnzhàoluhuā犹为离人照落花。 záshī杂诗        wúmíngshì无名氏 jìnhánshíyǔcǎoqīqī尽寒食雨草萋萋, zhùmàimiáofēngliǔyìngdī著麦苗风柳映堤。 děngshìyǒujiāguīwid等是有家归未得,dùjuānxiūxiàngěrbiāntí杜鹃休向耳边啼。
  第 - 15 - 页 共 16 页 - 15 -
qiūyqǔ秋夜曲           王维 wángwiguìpchūshēngqiūlùwēi桂魄初生秋露微, qīngluyǐbáowigēngyī轻罗已薄未更衣。 yínzhēngyjiǔyīnqínnng银筝夜久殷勤弄,xīnqikōngfángbùrěnguī心怯空房不忍归。 chángxìnyuàn长信怨      wángchānglíng王昌龄 fngzhǒupíngmíngjīndiànkāi奉帚平明金殿开, qiějiāngtuánshàngngpáihuái且将团扇共徘徊。 yùyánbùjíhányās玉颜不及寒鸦色,           yudàizhāoyángrìyǐnglái犹带昭阳日影来。 qīngpíngdiàosānshǒuzhīyī清平调三首之一lǐbái李白 yúnxiǎngyīshanghuāxiǎngrng云想衣裳花想容, chūnfēngfújiànlùhuánng春风拂槛露华浓。 rufēiqúnyùshāntujiàn若非群玉山头见,    huìxiàngyáotáiyuxiàfng会向瑶台月下逢。 qīngpíngdiàosānshǒuzhīr清平调三首之二    lǐbái李白 yīzhīhngyànlùníngxiāng一枝红艳露凝香,yúnyǔwūshānwǎngduàncháng云雨巫山枉断肠。 jiwnhàngōngshuídsì借问汉宫谁得似。
kěliánfēiyànyǐxīnzhuāng可怜飞燕倚新妆。 qīngpíngdiàosānshǒuzhīsān清平调三首之三      lǐbái李白 mínghuāqīngguliǎngxiānghuān名花倾国两相欢, chángdjūnwángdàixiàokàn常得君王带笑看。 jiěshìchūnfēngwúxiànhn解释春风无限恨,     shěnxiāngtíngběiyǐlángān沈香亭北倚阑干。 jīnlǚyī金缕衣       dùqiūniáng杜秋娘 quànjūnmxījīnlǚyī劝君莫惜金缕衣, quànjūnxīqǔshàoniánshí劝君惜取少年时。
huākāikānzhzhíxūzh花开堪折直须折, mdàiwúhuākōngzhzhī莫待无花空折枝。    第 - 16 - 页 共 16 页 - 16 -
古诗 拼音
。                     《唐诗三百首(带拼音) 古诗 拼音.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-20 14:06 , Processed in 6.818722 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表