立即注册 找回密码

168资源分享社区

查看: 9696|回复: 0

小学生必背古诗70首(注音版) 古诗 拼音

[复制链接]
发表于 2020-2-9 04:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
古诗 拼音
104306apjpd3diyy4ybyqv.jpg
<现在开始正题了哦,认真仔细看下面正文文章>          书 香 诗 韵           ) 历城六中   一(2 1  
一年级必背古诗十五首(注音版)  jiāngnán①江 南 hànyuèfǔ汉 乐 府  jiāngnánkěcǎilián江 南 可 采 莲,liányèhétiántián莲 叶 何 田 田。 yúxìliányèjiān鱼 戏 莲 叶 间。
  yúxìliányèdōng鱼 戏 莲 叶 东, yúxìliányèxī鱼 戏 莲 叶 西。 yúxìliányènán鱼 戏 莲 叶 南, yúxìliányèběi鱼 戏 莲 叶 北。
      评价:    2  
chìlègē②敕 勒 歌 běicháomíngē北 朝 民 歌  chìlèchuān敕  勒 川, yīnshānxià阴 山 下, tiānsìqiónglú天 似 穹 庐, lónggàisìyǎ笼 盖 四 野。 tiāncāngcāng天 苍 苍, yěmángmáng野 茫 茫, fēngchuīcǎodīxiànniúyáng风 吹 草 低 见 牛 羊。
            3  
fēng③风  jiěluòsānqiūyè解 落  三 秋 叶, néngkāièryuèhuā能 开 二 月 。 guòjiāngqiānchǐlàng过 江 千 尺 浪,rùzhúwàngānxiá入 竹 万 竿 斜。
                        tánglǐqiáo(唐) 李 峤  4  
yǒngliǔ④咏  柳 tánghèzhīzhāng(唐)贺 知   章 bìyùzhuāngchéngyíshùgāo碧 玉 妆 成 一 树 高, wàntiáochuíxiàlǜsītāo万 条 垂 下 绿 丝 绦。 bùzhīxìyèshuícáichū不 知 细 叶 谁 裁 出,  èryuèchūnfēngsìjiǎndāo二 月 春 风 似 剪 刀。                      5  
liángzhōucí⑤凉 州 词 tángwángzhīhuàn(唐)王 之  焕 huánghéyuǎnshàngbáiyúnjiān黄 河 远 上 白 云 间yīpiàngūchéngwànrènshān 一 片 孤 城 万 仞 山。qiāngdíhéxūyuànyángliǔ羌 笛 何 须 怨 杨 柳,  chūnfēngbúdùyùménguān春 风 不 度 玉 门 关。                     6    ,
dēngguànquèlóu⑥登 鹳 雀 楼  báirìyīshānjìn白 日 依 山 尽,  huánghérùhǎiliú黄 河 入 海 流。 yùqióngqiānlǐmù欲 穷 千 里 目, gèngshàngyìcénglóu更 上 一 层 楼。
                     tángwángzhīhuàn(唐)王 之 焕  7   
liángzhōucí ⑦凉 州 词 tángwánghàn(唐)王 翰   pútáoměijiǔyèguāngbēi葡 萄 美 酒 夜 欲 饮 琵 琶 马 醉 卧 沙 古 来                     征场光上 杯,   催。 yùyǐnpípámǎshàngcuīzuìwòshāchǎngjūnmòxiào 君 莫 笑, gǔláizhēngzhànjǐrénhuí 战 几 人 回。  8  
chūsài⑧出 塞  tángwángchānglíng(唐)王  昌 龄 qínshímíngyuèhànshíguān秦 时 明 月 汉 时 万 里 长 征城关, 还。 wànlǐchángzhēngrénwèihuán 人 未  飞 dànshǐlóngchéngfēijiàngzài但 使 龙 将 在, bújiàohúmǎdùyīnshān不 教 胡 马 度 阴 山。
                      9  
fúrónglóusòngxīnjiàn⑨芙 蓉 楼 送 辛 渐 tángwángchānglíng(唐)王  昌 龄 hányǔliánjiāngyèrùwú寒 雨 连 江 夜 入 吴,  píngmíngsòngkèchǔshāngū平 明 送 客 楚 山 孤。 luòyángqīnyǒurúxiāngwèn洛 阳 亲 友 如 相 问,  yípiànbīngxīnzàiyùhú一 片 冰 心 在 玉 壶。
                      10  
lùzhài⑩鹿 柴   kōngshānbújiànrén空 山 不 见 人,dànwénrényǔxiǎng但 闻 人 语 响。fǎnjǐngrùshēnlín返 景 入 深 林, fùzhàoqīngtāishàng复 照 青 苔 上。
                     tángwángwéi(唐)王 维     11
sòngyuánèrshǐānxī

11、送 元 二 使 安 西 tángwángwéi(唐)王 维   wèichéngzhāoyǔyìqīngchén渭 城 朝 雨 浥 轻 尘kèshèqīngqīngliǔsèxīn客 舍 青 青 柳 色 新。 quànjūngèngjìnyìbēijiǔ劝 君 更 尽 一 杯 酒, xīchūyángguānwúgùrén西 出 阳 关 无 故 人。
                     12    ,
jiǔyuèjiǔrì

12、九 月 九 日  yìshāndōngxiōngdì忆 山 东 兄 弟 tángwángwéi(唐)王 维   dúzàiyìxiāngwéiyìkè独 在 异 乡 为 异 客,  měiféngjiājiébèisīqīn每 逢 佳 节 倍 思 亲。 yáozhīxiōngdìdēnggāochù遥 知 兄 弟 登 高 处,  biànchāzhūyúshǎoyìrén遍 插 茱 萸 少 一 人。                   13  
gǔlǎngyuèxíngjiélù

13、古 朗 月 行(节 录)  xiǎoshíbùshíyuè小 时 不 识 月,  hūzuòbáiyùpán呼 作 白 玉 盘。 yòuyíyáotáijìng又 疑 瑶 台 镜,  fēizàiqīngyúnduān飞 在 青 云 端。                       tánglǐbái(唐)李 白 14
wànglúshānpùbù

14、望 庐 山 瀑 布 tánglǐbái(唐)李 白   rìzhàoxiānglúshēngzǐyān日 照 香 炉 生 紫 烟,  川, yáokànpùbùguàqiánchuān遥 看 瀑 布 挂 前 fēiliúzhíxiàsānqiānchǐ飞 流 直 下 三 千 尺。 yíshìyínhéluòjiǔtiān疑 是 银 河 落 九 天。                      15  
zèngwānglún

15、赠 汪 伦 tánglǐbái(唐)李 白   lǐbáichéngzhōujiāngyùxíng李 白 乘 舟 上将 欲 行, 声。 hūwénànshàngtàgēshēng忽 闻 岸  踏 歌 táohuātánshuǐshēnqiānchǐ桃 花 潭 水 深 千 尺, bùjíwānglúnsòngwǒqíng不 及                     汪 伦 送 我 情。
  16  
huánghèlóusòng

16、黄 鹤 楼 送  广 陵 mènghàoránzhīguǎnglíng孟 浩 然 之 tánglǐbái(唐)李 白   gùrénxīcíhuánghèlóu故 人 西 辞 黄 鹤 楼,  yānhuāsānyuèxiàyángzhōu烟 花 三 月 下 扬 州。 gūfānyuǎnyǐngbìkōngjìn孤 帆 远 影 碧 惟 见                  长 空 尽, wéijiànchángjiāngtiānjìliú江 天 际 流。  17  
zǎofābáidìchéng

17、早 发 白 帝 城 tánglǐbái (唐)李 白  zhāocíbáidìcǎiyúnjiān朝 辞 白 帝 彩 云 间,  qiānlǐjiānglíngyírìhuán千 里 江 陵 一 日 声还。
liǎngànyuánshēngtíbúzhù两 岸 猿  啼 不 住, 重 山。 qīngzhōuyǐguòwànchóngshān轻 舟 已 过 万                    18  
wàngtiānménshān

18、望 天 门 山 tánglǐbái (唐)李白  tiānménzhōngduànchǔjiāngkāi天 门 碧 水 中 断 楚 江 开, bìshuǐdōngliúzhìcǐhuí东 流 至 此 回。 相 对 出,  liǎngànqīngshānxiāngduìchū两 岸 青 山 gūfānyípiànrìbiānlái孤 帆 一  片 日 边 来。
           19  
biédǒngdà

19、别董大  tánggāoshì(唐)高适   qiānlǐhuángyúnbáirìxūn千 里 黄 云 白 日 曛,  běifēngchuīyànxuěfēnfēn北 风 吹 雁 雪 纷 纷。
mòchóuqiánlùwúzhījǐ莫 愁 前 路 无 知 己,  tiānxiàshuírénbúshíjūn天 下 谁 人 不 识 君。
           20  
juéjù

20、绝 句 tángdùfǔ(唐)杜甫  liǎnggèhuánglímíngcuìliǔ两 个 一 黄 鹂 鸣 翠 柳, 上 青 天。 yìhángbáilùshàngqīngtiān行 白 鹭 窗chuānghánxīlǐngqiānqiūxuě 含 西 岭 千 秋 雪, 东 吴 万 里 船。 ménbódōngwúwànlǐchuán门 泊            21  
chūnyèxǐyǔ

21、春 夜 喜 雨 tángdùfǔ(唐)杜甫   hǎoyǔzhīshíjiédāngchūnnǎifāshēng好 雨 知 时 节,当春乃发生声。 。
suífēngqiánrùyèrùnwùxìwúshēng随 风 潜 入 夜,润物细无野 径 云 俱 黑,江晓 看         红湿处,花船重yějìngyúnjùhēijiāngchuánhuǒdúmíng火独明。 锦官城。  xiǎokànhóngshīchùhuāzhòngjǐnguānchéng22  
juéjù

22、绝 句 chírìjiāngshānlì迟 日 江 山 丽, chūnfēnghuācǎoxiāng春 风 花 草 香。níróngfēiyànzǐ泥 融 飞 燕 子, shānuǎnshuìyuānyāng沙 暖 睡 鸳 鸯。
          tángdùfǔ(唐)杜甫   23   
jiāngpàndúbùxúnhuā

23、江 畔 独 步 寻 花 tángdùfǔ(唐)杜甫  huángshītǎqiánjiāngshuǐdōng黄春  师 塔 前 光江 水 东, chūnguānglǎnkùnyǐwēifēng 懒 困 倚 微 风。 táohuāyícùkāiwúzhǔ桃 花 一 簇 开 无 主, kěàishēnhóngàiqiǎnhóng可 爱 深 红 爱 浅 红。
           24  
fēngqiáoyèbó

24、枫 桥 夜 泊  tángzhāngjì(唐)张继   yuèluòwūtíshuāngmǎntiān月 落 乌 啼 霜 满 天, jiāngfēngyúhuǒduìchóumián江 枫 渔 火 对 愁 眠。 gūsūchéngwàihánshānsì姑 苏 夜 半          城钟 外 寒 山 寺,  声 到 客 船。
  yèbànzhōngshēngdàokèchuán25  
yóuzǐyín

25、游 子 吟 tángmèngjiāo(唐)孟郊   címǔshǒuzhōngxiànyóuzǐshēnshàngyī慈 母 手中线,游 子身上衣。 línxíngmìmìféngyìkǒngchíchíguī临 行 密 密 缝,意 恐 迟 迟归。
shuíyáncùncǎoxīnbàodésānchūnhuī谁 言 寸 草 心,报 得 三           春晖。  26  
jiāngxuě

26、江 雪  qiānshānniǎofēijué千 山 鸟 飞 绝,wànjìngrénzōngmiè万 径 人 踪 灭。gūzhōusuōlìwēng孤 舟 蓑 笠 翁, dúdiàohánjiāngxuě独 钓 寒 江 雪。          tángliǔzōngyuán(唐)柳宗元  27   
yúgēzǐ

27、渔 歌 子 tángzhāngzhìhé(唐) 张 志 和 xīsàishānqiánbáilùfēi西 塞 山 前 白 鹭 飞, táohuāliúshuǐguìyúféi桃 花 流 水 鳜 鱼 肥。 qīngruòlì青 箬 笠, lǜsuōyī绿 蓑 衣, xiéfēngxìyǔbùxūguī斜 风 细 雨 不 须 归。           28  
sàixiàqǔ

28、塞 下 曲   yuèhēiyànfēigāo月 黑 雁 飞 高, chányúyèdùntáo单 于 夜 遁 逃。
yùjiāngqīngqízhú欲 将 轻 骑 逐, dàxuěmǎngōngdāo大 雪 满 弓 刀。          tánglúlún(唐)卢纶 29   
wàngdòngtíng

29、望 洞 庭  tángliúyǔxī(唐)刘禹锡   húguāngqiūyuèliǎngxiānghé湖 光 秋 月 两 相 和, tánmiànwúfēngjìngwèimó潭 面 无 风 镜 未 磨。 yáowàngdòngtíngshānshuǐcuì遥 望 洞 庭 山 水 翠, báiyínpánlǐyīqīngluó白 银 盘 里 一 青 螺。            30  
làngtáoshā

30、浪 淘 沙  tángliúyǔxī(唐)刘禹锡  jiǔqǔhuánghéwànlǐshā九 曲 黄 河 万 里 沙, làngtáofēngbòzìtiānyá浪 淘 风 簸 自 天 涯。 rújīnzhíshàngyínhéqù如 今 直 上 银 河 去,  tóngdàoqiānniúzhīnǚjiā同 到 牵 牛 织 女 家。          31  
fùdégǔyuáncǎosòngbié

31、赋 得 古 原 草 送 别 tángbáijūyì(唐)白居易   lílíyuánshàngcǎoyísuìyìkūróng离 离原上草,一 岁 一 枯荣。 yěhuǒshāobújìnchūnfēngchuīyòushēng风吹又荒生。 城。  野火烧不尽, 春远yuǎnfāngqīngǔdàoqíngcuìjiēhuāngchéng芳 侵 古道,晴翠 接yòusòngwángsūnqùqīqīmǎnbiéqíng又 送 王         孙 去,萋萋满别情。  32  
chíshàng

32、池 上 xiǎowáchēngxiǎotǐng小 娃 撑 小 艇,tōucǎibáiliánhuí偷 采 白 莲 回。
bùjiěcángzōngjì不 解 藏 踪 迹, fúpíngyídàokāi浮 萍 一 道 开。            tángbáijūyì(唐)白居易  33  
yìjiāngnán

33、忆 江 南 tángbáijūyì(唐)白居易  jiāngnánhǎo江 南 好, fēngjǐngjiùcéngān风 景 旧 曾 谙。
rìchūjiānghuāhóngshènghuǒ日 出 春 来 江 花 红 胜 火, chūnláijiāngshuǐlǜrúlán江 水 绿 如 蓝。 江 南。
néngbúyìjiāngnán能 不 忆         34  
xiǎoérchuídiào

34、小 儿 垂 钓 tánghúlìngnéng(唐)胡令能   péngtóuzhìzǐxuéchuílún蓬 头 稚 子 学 垂 纶, cèzuòméitáicǎoyìngshēn侧 坐 莓 苔 草 映 身。
lùrénjièwènyáozhāoshǒu路 人 借 问 遥 招 手, pàdéyújīngbúyìngrén怕 得 鱼 惊 不 应 人。
            35  
mǐnnóng

35、悯 农 chūnzhòngyílìsù春 种 一 粒 粟,qiūshōuwànkēzǐ秋 收 万 颗 子。sìhǎiwúxiántián四 海 无 闲 田, nóngfūyóuèsǐ农 夫 犹 饿 死。
           tánglǐshēn(唐)李绅   36   
xúnyǐnzhěbúyù

36、寻 隐 者 不 遇 sōngxiàwèntóngzǐ松 下 问 童 子,yánshīcǎiyàoqù言 师 采 药 去。 zhǐzàicǐshānzhōng只 在 此 山 中,yúnshēnbùzhīchù云 深 不 知 处。
            tángjiǎdǎo(唐)贾岛  37   
shānxíng

37、山 行 tángdùmù(唐)杜牧   yuǎnshànghánshānshíjìngxiá远 上 寒 山 石 径 斜,  báiyúnshēnchùyǒurénjiā白 云 深 处 有 人 家。
tíngchēzuòàifēnglínwǎn停 车 坐 爱 枫 林 晚,  shuāngyèhóngyúèryuèhuā霜          叶 红 于 二 月 花。  38  
qīngmíng

38、清 明 tángdùmù(唐)杜牧   qīngmíngshíjiéyǔfēnfēn清 明 时 节 雨 纷 纷, lùshàngxíngrényùduànhún路 上 行 人 欲 断 魂。 jièwènjiǔjiāhéchùyǒu借 问 酒 家 何 处 有。
mùtóngyáozhǐxìnghuācūn牧 童 遥 指 杏 花 村。          39  
jiāngnánchūn

39、江 南 春 tángdùmù(唐)杜牧   qiānlǐyīngtílǜyìnghóng千 里 莺 啼 绿 映 红,  shuǐcūnshānguōjiǔqífēng水 村 山 郭 酒 旗 风。
náncháosìbǎibāshísì南 朝 四 百 八 十 寺,  duōshǎolóutáiyānyǔzhōng多 少 楼 台 烟 雨           中。 40  
dēnglèyouyuán

40、登 乐 游 原 xiàngwǎnyìbúshì向 晚 意 不 适, qūchēdēnggǔyuán驱 车 登 古 原。xīyángwúxiànhǎo夕 阳 无 限 好,zhǐshìjìnhuánghūn只 是 近 黄 昏。           tánglǐshāngyǐn(唐)李商隐  41   
fēng

41、蜂 tángluóyǐn(唐)罗 隐  búlùnpíngdìyǔshānjiān不 论 平 地 与 山 尖, wúxiànfēngguāngjìnbèizhàn无 限 风 采 得 百 花 光成 尽 被 占。  蜜 后,  cǎidébǎihuāchéngmìhòuwèishuíxīnkǔwèishuítián为 谁 辛 苦 为 谁 甜。          42  
jiāngshàngyúzhě

42、江 上 渔 者 jiāngshàngwǎngláirén江 上 往 来 人,dànàilúyúměi但 爱 鲈 鱼 美。 jūnkànyíyèzhōu君 看 一 叶 舟, chūmòfēngbōlǐ出 没 风 波 里。            sòngfànzhòngyān(宋)范仲淹  43  
yuánrì

43、元 日 sòngwángānshí(宋)王安石   bàozhúshēngzhōngyísuìchú爆 竹 声 中 一 岁 除,  chūnfēngsòngnuǎnrùtúsū春 风 送 暖 入 屠 苏。 qiānménwànhùtóngtóngrì千 门 万 户 曈 曈 日,  zǒngbǎxīntáohuànjiùfú总 把 新 桃          换 旧 符。  44  
bóchuánguāzhōu

44、泊 船 瓜 洲 sòngwángānshí(宋)王安石   jīngkǒuguāzhōuyìshuǐjiān京 口 瓜 洲 一 水 间, zhōngshānzhīgéshùchóngshān钟 山 只 隔 数 重 山。
chūnfēngyòulǜjiāngnánàn春 风 又 绿 江 南 岸, míngyuèhéshízhàowǒhái明 月 何 时 照 我 还。           45  
shūhúyīnxiānshēngbì

45、书 湖 阴 先 生 壁 sòngwángānshí(宋)王安石  máoyánchángsǎojìngwútái茅 檐 花 木 长成 扫 净 无 苔,  畦 手 自 栽。 将 绿 绕, huāmùchéngqíshǒuzìzāiyīshuǐhùtiánjiānglǜrào一 水 护 田 liǎngshānpáitàsòngqīnglái两 山 排 闼 送 青 来。
            46  
liùyuèèrshíqīrìwànghúlóu

46、六 月 二 十 七 日 望 湖 楼 zuìshū    醉 书  hēiyúnfānmòwèizhēshān黑 云 翻 墨 未 遮 山, báiyǔtiàozhūluànrùchuán白 雨 跳 珠 乱 入 船。
juǎndìfēngláihūchuīsàn卷 地 风 来 忽 吹 散, wànghúlóuxiàshuǐrútiān望 湖 楼 下 水 如 天。           47  sòngsūshì(宋)苏轼
yǐnhúshàngchūqínghòuyǔ

47、饮 湖 上 初 晴 后 雨 sòngsūshì(宋)苏轼   shuǐguāngliànyànqíngfānghǎo水 光 潋 滟 晴 方 好, 空 蒙 雨 亦 奇。 shānsèkōngméngyǔyìqí山 色 yùbǎxīhúbǐxīzǐ欲 把 西 湖 比 西 子, dànzhuāngnóngmǒzǒngxiāngyí淡          妆 浓 抹 总 相 宜。  48  
huìchóngchūnjiāngwǎnjǐng

48、惠 崇 春 江 晚 景 sòngsūshì(宋)苏轼   zhúwàitáohuāsānliǎngzhī竹 外 桃 花 三 两 枝, chūnjiāngshuǐnuǎnyāxiānzhī春 江 水 暖 鸭 先 知。
短, 上 时。 lóuhāomǎndìlúyáduǎn蒌 蒿 满 地 芦 芽 正           是 河 豚 欲 zhèngshìhétúnyùshàngshí49  
tíxīlínbì

49、题 西 林 壁  sòngsūshì(宋)苏轼   héngkànchénglǐngcèchéngfēng横 看 成 岭 侧 成 峰, yuǎnjìngāodīgèbùtóng远 近 高 低 各 不 同。 bùshílúshānzhēnmiànmù不 识 庐 山 真 面 目, zhǐyuánshēnzàicǐshānzhōng只 缘 身 在 此 山          中。 50  
古诗 拼音

                     《小学生必背古诗70首(注音版) 古诗 拼音.电脑版点击下载文档可以下载此文章》

https://www.16848.cn
本站资源全部来自网友发布,如果侵犯了您的权益,请联系站长,本站会及时删除168社区!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|168资源分享社区

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2020-10-21 07:36 , Processed in 5.002329 second(s), 57 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc & 168社区

快速回复 返回顶部 返回列表